logo

Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19

Spruta i en arm

Från och med 6 augusti erbjuds ungdomar i Värmland födda 2005 eller tidigare vaccination mot covid-19 för att skydda sig själva och ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Ungdomarna bokar sin tid själva. Men för att vaccination ska genomföras behövs samtycke från vårdnadshavare alternativt att en mognadsbedömning görs. Mer information hittar du här Länk till annan webbplats.

Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Sök upp "Regional vaccinationsenhet" eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70. Personer som är födda 2005 men ännu inte fyllt 16 år måste kontakta telefonbokningen för att boka tid.

Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Dos 2 ges 3–4 veckor efter den första dosen, beroende på vaccinsort. Vårdnadshavares samtycke och mognadsbedömning gäller båda doserna.

Ett brev med information om hur vaccination mot covid-19 bokas och vad som är viktigt att tänka på inför vaccinationen samt samtyckesblankett skickas under vecka 32 till personer som är födda 2005 eller tidigare och folkbokförda i Värmland

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om hur du bokar och om vaccin mot covid-19.

» Information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum