logo

Den 16 augusti är alla elever tillbaka i skolan

Lärare och elever

Den 16 augusti startar läsåret 2021/2022 i Hagfors kommun.

Måndagen den 16 augusti återvänder eleverna till skolan. När läsåret 2021/2022 börjar är alla elever i grundskola och gymnasiet på plats i skolbänken från terminsstart. Men coronapandemin är inte över. Även fortsättningsvis görs anpassningar för att bidra till minskad smittspridning.

- Från och med terminsstart den 16 augusti kommer alla elever i Hagfors kommun att ha närundervisning på plats i skolan. Det innebär att undervisning på alla nivåer och åldrar ska bedrivas som planerat för läsåret 2021/20221. Även all förskoleverksamhet och fritidsverksamhet kommer att vara igång som normalt, säger skolchef Jenny Dahlin.

Även om det längre inte bedrivs distansundervisning utan all undervisning sker på plats i skolan så är absolut inte coronapandemin över. Därför kommer även i fortsättningen flera olika anpassningar göras för skolverksamheten i Hagfors kommun utifrån myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för covid-19.

Exempelvis digitala föräldramöten, rekommendation att om möjligt undvika att åka kollektivtrafik till skolan samt att alla gärna tillbringa raster utomhus. Allt i syfte att minska smittspridningen. Utöver detta har verksamheterna stor beredskap för om smitta skulle utbryta.

Födda 2005 eller tidigare kan vaccinera sig mot covid-19

Skolchefen påminner också om att nu kan även ungdomar födda 2005 och tidigare boka tid för vaccination mot covid-19.
- Det är såklart frivilligt att vaccinera sig. Men jag vill verkligen uppmana alla ungdomar att boka tid och vaccinera sig. Det är en viktigt del i att minska sprittspridningen och något man inte bara gör för sin egen skull, utan också för att ta ansvar för andra i den rådande pandemin, säger skolchef Jenny Dahlin.

Under vecka 32 kommer också Region Värmland att skicka ut ett brev samt samtyckesblankett till ungdomar födda 2005 eller tidigare och folkbokförda i Värmland. Där finns information och vad som är viktigt att tänka på inför vaccinationen samt hur tid för vaccination mot covid-19 bokas.

» Informationsbrev till ungdomar födda 2005 om vaccinering mot covid-19 Pdf, 475.8 kB.

Ungdomarna bokar sin tid själva. Men för att vaccinationen ska genomföras behövs samtycke från vårdnadshavare alternativt att en mognadsbedömning görs.

Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se (sök upp "Regional vaccinationsenhet") eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70. Personer som är födda 2005 men ännu inte fyllt 16 år måste kontakta telefonbokningen för att boka tid.

Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Dos 2 ges cirka 3-4 veckor efter den första dosen, beroende på vaccinsort. Vårdnadshavares samtycke och mognadsbedömning gäller båda doserna.

Samtycke och mognadsbedömning

För den som är minderårig behövs antingen samtycke från vårdnadshavare alternativt att en mognadsbedömning görs. Det innebär:

Den minderårige kan ha med den samtyckesblankett som medföljer informationsbrevet (eller kan hämtas på 1177.se vid bokning). Vid delad vårdnad ska den vara undertecknad av bägge vårdnadshavarna.
En vårdnadshavare följer med till vaccinationslokalen. Då behövs endast en förälders samtycke, som kan ges muntligt.
Om samtycke saknas görs en mognadsbedömning på plats i samband med första vaccinationstillfället.

Mognaden och egen förmåga att ta vaccinationsbeslut ska spegla den aktuella åldern, en förståelse för situationen och en viss självständighet.

» Blankett för samtycke vid vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19

Mina föräldrar vill inte att jag ska vaccinera mig, men jag vill

- Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19, även om de är omyndiga. Som ungdom har du alltså möjlighet att själv bestämma om du vill vaccinera dig.

Mina föräldrar vill att jag ska vaccinera mig, men jag vill inte

Vaccination mot covid-19 är frivillig, ingen kan tvingas till vaccination. Även omyndiga ungdomar har rätt att själv bestämma om de vill vaccinera sig.

Behöver min vårdnadshavare godkänna att jag vaccineras?

- För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke eller att den som ska vaccineras har uppnått tillräcklig mognad för att själv kunna fatta beslut om vaccination. Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19. Barn och ungdomar som har svårt att förstå muntlig och skriftlig information och instruktioner kan behöva ha vårdnadshavares samtycke. Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt ska samtyckesblankett fyllas i av vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna samtycket. Alternativt kan vårdnadshavare närvara vid vaccinationstillfället, i så fall räcker det med att en vårdnadshavare följer med.

Hur gör jag som vårdnadshavare om jag vill samtycka till vaccination?

- Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna samtycket. Samtycke behöver bara ges om du eller vårdgivaren bedömer att ungdomen inte är tillräckligt mogen för att själv fatta beslut om vaccination mot covid-19. Ett alternativ till att skriva under samtycke är att följa med ungdomen till vaccinationstillfället.

Varför ska jag vaccinera mig?

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men unga personer kan drabbas av hyperinflammation, som är en sällsynt och allvarlig form av inflammation. Yngre kan även drabbas av långvariga symtom efter att ha varit sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att ungdomar födda 2005 eller tidigare vaccineras mot covid-19. Vaccinationen minskar risken att bli sjuk i covid-19 och minskar dessutom smittspridningen i samhället. För att få ett fullgott skydd behöver du två doser.

» Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19? Länk till annan webbplats.

Får jag vaccinera mig på skoltid?

Elever i Hagfors kommun får vaccinera sig under skoltid. Men du måste alltid meddela skolan om du försvinner under skoltid för att vaccinera dig.

Hur länge bör jag stanna hemma?

- Stanna hemma även om du bara har milda symtom. Ansök gärna om egenprovtagning via regionens app.

Om du testats positiv för covid-19 - gäller alla

- Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska vara gott.

Om du testats negativ för covid-19 - gäller alla

- Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om inget test har tagits - gäller för barn i förskola och grundskola

- Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning. Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om inget test har tagits - gäller alla alla från och med gymnasieålder

- Stanna hemma minst 7 dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Anpassningar utifrån riktlinjer och rekommendationer för covid-19

 • Fortsatta rutiner för lunch. Man ska alltid ta handsprit innan man går in i matsalen. Eleverna tar tallrik, bestick och mat på egen hand. Serveringsbestick byts ut ofta. Avstånd ska hållas i matköer och tiden för lunch sprids ut för att undvika trängsel i matsalarna.

 •  Det finns handsprit i alla matsalar, klassrum, undervisningslokaler och andra gemensamhetsutrymmen på samtliga skolor.

  • Uppmaningar att hålla avstånd.

  • Rastaktiviteter ska gärna hållas utomhus.

   • Idrottsundervisning som kan genomföras utomhus ska så göras.

   • Endast digitala föräldramöten.

   • Avståndsmarkeringar finns på golv i matsalar, lunchrum och där
    det finns risk för trängsel.

   • Större samlingar av grupper med lärare eller elever kommer att undvikas.

   • Vårdnadshavare eller anhöriga får på grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten inte vara med i klassrum eller vistas på skolan. Vid frågor om detta kontakta mentor.

   Välj gärna alternativa färdsätt

   Kollektivtrafiken ska köras som planerat och de elever som åker buss till och från skolan ska kunna göra det. Skolchefen vill dock vill skicka med en vädjan att om möjligt variera sitt resande till skolan.
   - Det finns en risk för att det kan vara svårt att hålla avstånd när man åker kollektivt. Ett tips är att försöka, om det går, att variera vilken tid och buss man åker med till skolan. Man kan också om det inte är för långt förslagsvis cykla till skolan. Det är även bra ur ett hälsoperspektiv, säger skolchef Jenny Dahlin.

   » Ansökan för gymnasieelever om digitalt busskort höstterminen 2021

   Tider för skolstart

   Skola/enhet

   Datum

   Tid

   Plats

   ÄBC åk F-3

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   ÄBC åk 4-6

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   ÄBC åk 7

   16/8

   08.10

   Mentorer möter upp i foajén

   ÄBC åk 8-9

   16/8

   09.30

   Hemklassrum

   Grundsärskola ÄBC

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   Kyrkheden åk F-3

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   Kyrkheden åk 4

   16/8

   08.10

   Mentorer möter upp på skolgården

   Kyrkheden åk 5-9

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   Sunnemo skola

   16/8

   07.45

   Hemklassrum

   Råda skola

   16/8

   07.45

   Hemklassrum

   Gymnasiet åk 1
   (BA, EE, FT, IN, TE, NA)

   16/8

   08.30

   Stora aulan

   Gymnasiet åk 1
   (BF, EK, IM, SA, VO)

   16/8

   09.00

   Stora aulan

   Gymnasiet åk 2, 3

   16/8

   10.00

   Klassrum, mer info via elevsite

   Gymnasiesärskolan

   16/8

   08.10

   Hemklassrum

   Vuxenutbildningen

   16/8

   Tid/plats meddelas av lärarna
   till respektive grupp

   Kulturskola

   30/8

   Tid/plats meddelas av lärarna
   till respektive grupp

   Vårdnadshavare - ladda ner appen Tieto Edu

   Du som inte redan laddat ner appen Tieto Edu till din smartphone eller platta kan göra det gratis. I appen loggar du som vårdnadshavare in med bankid för att nå information från ditt/dina barns skola. Viktigt är att att du som redan har appen inte glömmer att uppdatera din kontaktuppgifter om de har ändrats.

   Publicerad av

   Publicerad datum