logo

Trygg hemgång - skapar trygghet när man kommer hem från korttidsboende eller sjukhus

Två kvinnor

Det är undersköterskorna Erika Johansson (specialistundersköterska) och Anneli Ekengren som utgör Trygg hemgång. Det har varit ett projekt i Hagfors kommun sedan 2018 men från hösten 2021 blir det en permanent kommunal verksamhet.

Sedan 2018 har Trygg hemgång funnits som projekt i Hagfors kommun. Från och med hösten 2021 övergår det i ordinarie verksamhet. Syftet är att öka tryggheten för personer som kommer hem till sitt ordinarie boende efter en sjukhusvistelse eller varit på ett korttidsboende.

- Genom att vi skapar den här tryggheten i början så fungerar vardagen bättre för personen och dess närstående. Minskade återinläggningar och ett minskat behov av kommunala insatser är något av det resultat vi har sett sedan 2018, säger verksamhetschef Rehab Carina Wiberg och Isa Nyberg medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Projektet Trygg hemgång startade 2018 utifrån att det kom en ny utskrivningslag som ställde andra krav på kommunerna.
- Den nya lagen ställde större krav för att planera hemgång efter att personen blivit medicinskt färdigbehandlad. Förut hade vi fler dagar på oss att planera hemgången från sjukhus. Den nya lagen innebär att personen som blivit medicinskt färdigbehandlad ska planeras hem skyndsamt. Trygg hemgång är med i planeringen och kontaktar personen på sjukhus och möter upp i hemmet och fixar med diverse saker som behövs när man inte varit hemma på ett tag. Trygg hemgång kan vara en del av vård och omsorgen under närmast tre följande dagarna, innan de lämnar över helt till hemtjänst
- Målet är att vi i samverkan med Region Värmland så snabbt som möjligt ska få hem våra kommuninvånare efter att de blivit utskrivna från sjukhus. Då öppnar det också upp platser för nya personer på sjukhusen. Tidigare kanske man låg kvar några dagar extra på sjukhus, vilket är en risk för ytterligare ohälsa säger, Carina Wiberg och Isa Nyberg.

Ska skapa trygghet

Syftet med projektet Trygg hemgång är främst att öka tryggheten, bevara personens aktivitets- och funktionsförmåga och öka delaktigheten och inflytandet för patienten när man kommer hem från att varit sjukhuset eller vistas på kommunens korttidsboende Åsen.
- Tidigare mötte flera yrkeskategorier upp vid hemgång. Det var många som ville fråga och informera om saker, prova ut hjälpmedel med mera. Helst ville personen bara klappa katten och kolla posten. Det kunde kännas otryggt, berättar Carina Wiberg och Isa Nyberg.
- Från början var tanken att ha ett team på fyra personer, men vi började i mindre skala med två personer och ingen helgtjänstgöring. Det har vi nu testat i drygt två år och sett att det fungerar bra att Trygg hemgång jobbar måndag till fredag och det har blivit permanent from hösten 2021.

Det är undersköterskorna Anneli Ekengren och Erika Johansson (specialistundersköterska) som utgör duon Trygg hemgång. De är båda tjänstlediga från sina ordinarie tjänster i hemtjänsten.

En prioriterad verksamhet

- Vi bestämde att vi skulle prova detta i projektform med två undersköterskor och de blev placerade inom rehabverksamheten.
- Trygg hemgång är en av våra verksamheter inom rehab som är prioriterad och alltid ska vara i gång. Om Anneli eller Erika är borta på grund av sjukdom eller ledighet då finns det alltid någon som hoppar in i deras ställe från rehabverksamheten, säger Carina Wiberg.

Så får Trygg hemgång uppdrag

Trygg hemgång får sina uppdrag från ett hem-planeringsteam som träffas tre gånger i veckan. Där ingår en sjuksköterska från Hagfors kommun och en sjuksköterska från Region Värmland, biståndsbedömare samt representanter från rehabenheten och planeringsenheten som gör scheman åt hemtjänsten.
- När vi har möjlighet är vi med på mötet för redan där får vi en bild av personerna, hur det går på sjukhuset och status på personerna, säger Erika Johansson.
- Oavsett om de har varit på sjukhus eller på korttidsboende har de inte varit i sitt eget hem på ett tid. Då uppstår ofta oro när de plötsligt blir helt ensamma när de kommer hem från att tidigare haft människor omkring sig, säger Anneli Ekengren.

När det är bestämt att personen ska tas emot av Trygg hemgång meddelar en biståndshandläggare att Anneli och Erika kommer att möta upp när hen kommer hem. Även närstående blir informerade om detta. Trygg Hemgång ringer även själva upp personen som ska komma hem. Att de får en kontakt redan på sjukhuset blir trygghetsskapande. Även närstående kan ringa Anneli och Erika om de vill.
- Så är det även på korttidsboendet Åsen. Då kan vi vara med på vårdplaneringen inför hemgången. Då kan vi träffa personen redan där och säga att det är vi som kommer och ta emot när hen kommer hem, säger Erika.

Erika och Anneli berättar hur det går till när de tar emot en person vid hemkomst till bostaden. Då har de har haft kontakt med personen innan hemkomsten.
- Vi tar emot dem i hemmet när de kommer med taxin. De har sina grejer med sig. Kanske har de hjälpmedel. Vi hjälper till att plocka upp grejerna. Vi kollar av hur det ser ut i bostaden. Vi kanske måste åka och handla. Vi kollar om det behöver hämtas ut läkemedel. Vi sätter in trygghetslarm. De kanske ska ha en nattkamera. Vi kan starta upp inhandling från Samhall. Vi kan starta upp tvättprojektet, det betyder att kommunen tvättar kläder åt dem.
- Vi har ofta med oss hjälpmedel som rehab har skickat med oss som vi sätter in och som de ska prova ut. Ofta kommer de hem vid klockan.11.00 och när vi är klara är klockan 16.00.
- Vi gör olika skattningar för bland annat trycksår, fall och undernäring innan vi lämnar över till hemtjänsten.
- Vi jobbar både själva och tillsammans beroende på vårdbehov. Men det blir ofta tryggare och enklare för personen om det bara är en personal som kommer åt gången. Ofta tycker de att det är skönt att det är samma personal som kommer dag 2 efter att vi har varit där några timmar dagen före.

Samverkan mellan rehab och Trygg hemgång

God samverkan mellan rehabverksamheten och Trygg hemgång är en viktig faktor för ett tryggt mottagande i hemmet. Erika ger ett exempel på hur det kan se ut.
- Det var en person som hade fått en fraktur. Det blev lite komplicerat då hen tidigare hade varit helt självgående. Hen hade inte några närstående på plats i Hagfors
- Vi tog emot hen när hen kom hem, Vi såg över vilka läkemedel hen hade med sig. Kollade om trygghetslarm behövdes och vilka hjälpmedel som hen skulle ha.
- Den här personen hade verkligen viljan att rehabilitera sig. Vi tog hand om de besök hen hade från hemtjänsten. Sedan kom en rehabassistent och fortsatte med rehabiliteringen som ordinerats av en fysioterapeut.
- Det slutade med att den här personen nu är helt självgående. Hen har inte någon hjälp från hemtjänsten utan klarar sig helt på egen hand, berättar Erika med ett leende.
- Detta goda exempel visar också på att det passar bra att Trygg hemgång finns organiserat under rehabverksamheten, säger Carina Wiberg.

Det är inte bara för vård och omsorgstagare som Trygg hemgång har stor betydelse. Även för de närstående ger det en känsla av trygghet när det finns någon där som kan svara på frågor
- De har ofta väldigt många frågor, mer än personen, och de kanske inte bor i närheten. De frågor de ställer tar vi reda på svaren och återkommer i och med detta så behöver de inte ringa runt till olika ställen. Det är verkligen trygghetsskapande för närstående, säger Erika.

Hoppar in där det behövs

I snitt är det cirka två-fyra hemgångar i veckan. Men ibland kan det vara flera och vissa veckor inte någon alls enligt Anneli och Erika. Då får de hoppa in och göra andra saker. Exempelvis om sjuksköterskorna behöver hjälp med såromläggning, blodprovstagning så kan de vända sig till Trygg hemgång. Erika och Anneli har även delegering på att göra lite större såromläggningar. De har även varit med och hjälpt till kring den vaccinering mot covid-19 som kommunen utfört.

Erika och Anneli trivs med att jobba i Trygg hemgång. Att det är så varierande och att man verkligen får tiden att göra sitt uppdrag anser de är ett stort plus.
- Vi kan komma på måndag morgon och veckan ser lugn ut, men plötsligt ringer telefonen och så händer det och veckan är fulltecknad, berättar Erika.
- Efter en helg kan har det hänt saker, till exempel frakturer. Då vet man vad som väntar, att det blir flera hemgångar inom kort, säger Anneli.
- Det är tjusningen att man inte vet riktigt, det kan ändras så fort, säger Erika
- Vi får höra många fina levnadsberättelser, och vi har tid att lyssna in, säger Annelie.
- De flesta vill klara sig själv. De vill ha kvar möjligheten att gå upp på morgonen och sköta sig själv. Många vill bo kvar hemma till sista dagen i livet, säger Erika.

Till sist vill vi delge er en riktig solskenshistoria från ett uppdrag som Trygg hemgång haft.
- Det var en person, närmare 90 år som kom hem till sin bostad i Hagfors. Hen hade varit på sjukhus på grund av en blodförgiftning. Trygg hemgång fick information och rapport. Hen hade inte haft hemtjänst tidigare utan klarat sig själv. Trygg hemgång hade också ringt till honom på sjukhuset och presenterat oss. En av oss åkte dit för att vara där när taxin kom. Då stod barnen till hen och väntade utanför bostaden. De var jätteupprörda. Barnen tyckte det var bedrövligt att skicka hem en så gammal människa. Så kommer taxin. Hen kommer på bår. Hen reser sig och går själv in i huset. Trygg hemgång säger till hens barn att nu går vi in och ser hur det går. Om det inte fungerar så får hen komma till trygghetsboendet Åsen.
-Vi satt och pratade och hen var väldigt skojfrisk. Vi kom fram till att hen skulle prova och få vara kvar hemma. Närstående informerades. Trygg hemgång var där ett par dagar och det gick jättebra.

Den här personen hade bedömts behöva maxinsats. Det innebär sex dagliga besök från hemtjänsten samt även besök av nattpatrullen och behov av flera hjälpmedel.
- Efter att hen varit hemma i fyra dagar så hade hen gått upp själv, bäddat, satt på sig sina kläder och tvättat sig. När jag kom var hen klar.
- Barnen tyckte att det kändes väldigt bra. För att de trodde inte på hens förmåga när hen varit sjuk. Därefter fick den här personen ett dagligt besök från hemtjänst för att få medicin, inga andra insatser behövdes.

Trygg hemgång blir en permanent verksamhet

Från och med hösten 2021 övergår Trygg hemgång från projektform till att bli en permanent kommunal verksamhet.

Publicerad av

Publicerad datum