logo

Historisk befolkningsökning i Hagfors kommun – plus 74 första halvåret

Gaat i en stad

Hagfors kommun växer befolkningsmässigt. Under årets första sex månader har befolkningen ökat med 74 till 11 591 invånare.

Hagfors kommun ökar i befolkning. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningssiffrorna för 2021, fram till och med juni månad. Under första halvåret har Hagfors kommun ökat med 74 till 11 591 invånare den 30 juni 2021.

Den 31 december 2020 bodde 11 517 invånare i Hagfors kommun. Efter årets första sex månader har den siffran ökat med 74 till 11 591 personer enligt färska befolkningssiffror från SCB. Det är den första positiva halvårsutveckling under hela 2000-talet för Hagfors kommun.

– Jag blev jätteglad när jag fick veta de historiskt positiva befolkningssiffrorna för första halvåret. Det är ett tydligt bevis att vår kommun är på rätt väg. Ett arbete som alla vi som bor och verkar i Hagfors kommun har del i och ska känna stolthet över. Nu ska vi fortsätta att utveckla vår kommun. Både för oss som redan bor här men också så att fler vill bosätta sig här, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer. 

Positivt flyttnetto

Det har fötts 44 barn fram till juni månads utgång och 86 personer har avlidit under första halvåret 2021 i Hagfors kommun, vilket ger ett födelseöverskott på - 42. Flyttnettot första halvåret var plus 91. Det har flyttat 281 personer hit och 190 personer har flyttat härifrån.

Senast som Hagfors kommun hade en befolkningsökning på helåret var 2016. Före det har Hagfors ökat 1993 med 17 personer, 1988 med 48 personer och 1970 med en person. Alla övriga år sedan 1961 har det varit minskningar i olika stor grad.

» Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2021 och befolkningsförändringar 1 april–30 juni 2021 Länk till annan webbplats.

» Befolkningsstatistik i Sverige Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum