logo

Ändrade parkeringsregler på Grinnemovägen

Från den 1 september gäller nya lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Grinnemovägen, Ekshärad – delen mellan
Burkåsvägen-Skolvägen.

Den 28 juli beslutades nya trafikföreskrifter om parkering längs Grinnemovägen i Ekshärad. Det innebär att du inte får parkera på någon av sidorna på Grinnemovägen, mellan Burkåsvägen–Skolvägen, se markering i kartbilden nedan.

Publicerad av

Publicerad datum