logo

Lokalt utbrott av covid-19 på äldreboende i Hagfors

Det är kopplat till vårt särskilda boende på Sättragården. Både personal och boende har bekräftats smittade av covid-19. Tyvärr har också två boende avlidit. Samtliga smittade var vaccinerad. Vi beklagar det som skett och genomför alla åtgärder vi kan för att undvika ytterligare spridning.

- Så snart vi fick första fallet genomfördes smittspårning och screening enligt gällande rutiner. Det innebar att samtliga boende och all berörd personal på äldreboendet Sättragården har blivit provtagna. Det visade sig då att vi hade några smittade utan symtom initialt. I nuläget finns smitta både hos boende och personal och tre boende har tyvärr avlidit, säger socialchef Maria Persson.
- Samtliga smittade är vaccinerade två gånger. Vi har också fortsatt jobba efter samma skyddsrutiner som tidigare för att undvika smittspridning. En svårighet med smittspridning är att några av de som konstaterats smittade själva inte har några symtom. Fokus ligger nu på att arbeta utifrån Region Värmlands fastställda vårdprogram för att säkerställa vården och omsorgen om de boende, säger socialchefen.

Vi ser i nuläget ingen samhällsspridning i övrigt. Utan det är sannolikt ett så kallat lokalt klusterutbrott. Vi beklagar det som skett och genomför alla åtgärder vi kan för att undvika ytterligare spridning.

Publicerad av

Publicerad datum