logo

Hagfors klättrar på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet

Linjediagram

Svenskt Näringsliv undersöker varje år det lokala företagsklimatet. Hagfors kommun klättrar 29 platser jämfört med fjolåret i rankingen 2021 till plats 157. Sedan 2015 då placeringen var 287 har kommunen klättrat stadigt uppåt. En långsiktig utveckling som vi ska jobba vidare med inför kommande år.

Fakta om om Svenskt Näringslivs ranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2021 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar våren 2021 från företagare i Sveriges kommuner. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Publicerad av

Publicerad datum