logo

Verksamheterna inom barn- och bildning har kvar anpassningar - även efter 29 september

Klassrum

Hagfors kommun har beslutat att ha kvar anpassningar i verksamheterna inom barn- och bildning även efter den 29 september för att motverka smittspridning. Det görs som en försiktighetsåtgärd och gäller i första hand till och med vecka 44.

- Vi har bedömt att skolverksamheten påverkas inte negativt av att låta anpassningarna finns kvar fram till och med vecka 44. Det kan också förlängas beroende på hur situationen utvecklas. Det är i första hand en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridningen. Dessutom när vaccinering av 12-15 åringar börjar vecka 41 anser vi att det är bra att anpassningarna finns kvar, säger skolchef Jenny Dahlin.

  • Handsprit finns kvar i våra klassrum, matsalar och utrymmen där det inte finns tillgång till tvål och vatten för att fortsatt hålla god handhygien.

  • Fortsatt utökad städning av “tagytor” och toaletter enligt tidigare rutin. Fortsatt tillgång till rengöringsmedel i klassrum för att kunna torka av bland annat bordsytor, tangentbord, instrument och leksaker.

  • Större samlingar av elever ska i möjligaste mån undvikas.

  • Fortsatt hålls många aktiviteter och lektioner utomhus när detta är möjligt.

  • Fortsatt ökad ventilation och extra vädring av lokaler där detta är möjligt.

  • Utomstående personer (vårdnadshavare eller externa besökare) bjuds inte in i verksamheternas lokaler.

  • Föräldramöten och utvecklingssamtal sker digitalt. Fysiskt möte endast vid särskilda skäl.

  • Hämtning/lämning utomhus för förskola, skola och fritidshem.

  • Uppmaningar till elever om att vara ute på raster.

  • Snabb smittspårning utifrån direktiv från smittskyddsmyndighet.

Utöver detta sker lokala anpassningar utifrån enskilda enheters förutsättningar.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.