logo

Verksamheterna inom barn- och bildning har kvar anpassningar - även efter 29 september

Klassrum

Hagfors kommun har beslutat att ha kvar anpassningar i verksamheterna inom barn- och bildning även efter den 29 september för att motverka smittspridning. Det görs som en försiktighetsåtgärd och gäller i första hand till och med vecka 44.

- Vi har bedömt att skolverksamheten påverkas inte negativt av att låta anpassningarna finns kvar fram till och med vecka 44. Det kan också förlängas beroende på hur situationen utvecklas. Det är i första hand en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridningen. Dessutom när vaccinering av 12-15 åringar börjar vecka 41 anser vi att det är bra att anpassningarna finns kvar, säger skolchef Jenny Dahlin.

  • Handsprit finns kvar i våra klassrum, matsalar och utrymmen där det inte finns tillgång till tvål och vatten för att fortsatt hålla god handhygien.

  • Fortsatt utökad städning av “tagytor” och toaletter enligt tidigare rutin. Fortsatt tillgång till rengöringsmedel i klassrum för att kunna torka av bland annat bordsytor, tangentbord, instrument och leksaker.

  • Större samlingar av elever ska i möjligaste mån undvikas.

  • Fortsatt hålls många aktiviteter och lektioner utomhus när detta är möjligt.

  • Fortsatt ökad ventilation och extra vädring av lokaler där detta är möjligt.

  • Utomstående personer (vårdnadshavare eller externa besökare) bjuds inte in i verksamheternas lokaler.

  • Föräldramöten och utvecklingssamtal sker digitalt. Fysiskt möte endast vid särskilda skäl.

  • Hämtning/lämning utomhus för förskola, skola och fritidshem.

  • Uppmaningar till elever om att vara ute på raster.

  • Snabb smittspårning utifrån direktiv från smittskyddsmyndighet.

Utöver detta sker lokala anpassningar utifrån enskilda enheters förutsättningar.

Publicerad av

Publicerad datum