logo

Vill du bli god man?

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna – nu efterlyser vi fler som kan hjälpa.

kvinna och god man ser på varandra

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna – nu efterlyser vi fler som kan hjälpa.

– Att det blir allt svårare att rekrytera gode män är oroande. Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Peder Stenbäck chef för överförmyndarverksamheten.

Kampanjerna ska locka fler

Tio kommuner, samlade under de två samverkansnämnderna, tog tag i problematiken genom en gemensam kampanj i våras och nu görs en repris.
– Vi hoppas att dessa kampanjer ska skapa uppmärksamhet kring samhällsproblemet och få fler personer att anmäla sig till att bli gode män, säger Peder Stenbäck.

Generationsfråga

Att ta på sig uppdraget som god man har blivit en generationsfråga. I takt med att de nuvarande gode männen blir allt äldre står flera personer i samhället utan en god man. Nu ställer även pandemin till det eftersom en stor del av de gode männen befinner sig i riskgrupp och därför inte kan genomföra sina uppdrag som tidigare.

Vem behöver god man?

Det är inte bara gamla och dementa människor som är i behov av en god man. Det finns även en ökande mängd unga människor med problematik och diagnoser som behöver stöd.

Vill du hjälpa till?

Läs mer om vad det innebär att vara god man och lämna en intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Överförmyndarnämnd i samverkan

Hagfors kommun har tillsammans med kommunerna Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnd i samverkan har sitt kontor i Forshaga.

Publicerad av

Publicerad datum