logo

Nu har vi börjat ge tredje dosen vaccin mot covid-19 till boende på Säbo

Dam får spruta i arm

Ingrid Bergkvist, 99 år får sin påfyllnadsdos vaccin av Agneta Edberg.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (Säbo), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Den 6 oktober började vi med vaccination av boende på Säbo i kommunen.

Ingrid Bergkvist, 99 år som är på Lillåsens kortidsboende i Hagfors var en av de första att få en påfyllnadsdos.
- Det var inga problem att få den här sprutan sade Ingrid när hon fick en ny dos vaccin mot covid-19.

Vi vill påminna om att du som är 16 år eller äldre och inte vaccinerat dig. Tverka inte. Det är bästa sättet att bromsa smittspridningen av covid-19.

» Information om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Information från Folkhälsomyndigheten om påfyllnadsdos av vaccin till alla som är 80 och äldre Länk till annan webbplats.

» Region Värmland om påfyllningsdos av vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum