logo

Vi erbjuder stöd och hjälp för anhöriga

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hagfors kommun erbjuder dig som anhörig möjlighet att få stöd via tjänsten En bra plats.

Att ge vård och stöd till någon i sin närhet faller ofta inom ramen för det självklara. Därför är det heller inte helt lätt att inse att man själv är anhörig.

- VI vet att anhörigas insatser är mycket värdefulla för en bra omsorg. I samarbete med tjänsten En bra plats Länk till annan webbplats. erbjuder vi anhöriga ett nytt forum. Där man bland annat kan delta i digitala samtalsgrupper och få tips om bra litteratur, poddar och ta del av internationell forskning, berättar Lena Mobakk, undersköterska och kontaktperson för anhörigstöd inom vård och omsorg i Hagfors kommun.

Det finns även andra stödinsatser som kommunen erbjuder, allt från hemtjänst till avlösning i hemmet eller dagverksamhet. Vilket stöd du och din närstående kan ha rätt till beror på din närståendes besvär. Kontakta kommunens växel 0563-185 00 och beskriv vad du funderar på så kopplas du till rätt person.

» Information om stöd till anhöriga i Hagfors kommun

» Här hittar du tjänsten En bra plats Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum