logo

Lämna dina synpunkter på hur vården för våldsutsatta ska utformas

Kvinna med nedböjt huvud

Region Värmland planerar att under 2022 öppna en mottagning för våldsutsatta. Den ska främst erbjuda samtalsstöd och psykologisk behandling efter akutskedet. Nu vill Region Värmland i en enkät få veta vad värmlänningarna tycker om vården för våldsutsatta.

Invånarnas och i synnerhet målgruppens synpunkter behöver vägas in i planeringen av mottagningen för våldsutsatta. Alla värmlänningar över 18 år som har åsikter om hur vården för våldsutsatta personer kan utformas är välkomna att tycka till via en enkel och anonym enkät under perioden 18 oktober-21 november 2021.

Synpunkterna kan gälla exempelvis bemötande, tillgänglighet och fysisk miljö. Särskilt personer med egna erfarenheter av utsatthet och våld i nära relationer uppmuntras att lämna synpunkter.

» Svara på enkäten om hur vården för våldsutsatta ska utformas Länk till annan webbplats.

» Information om våld i nära relation

Publicerad av

Publicerad datum