logo

Vissa anpassningar kvar i skolverksamheten året ut

Flaska med handsprit

Handsprit kommer även fortsatt att vara vanligt förekommande i skollokaler i Hagfors kommun.

I slutet på september togs flertalet av de allmänna restriktionerna bort. På skolorna i Hagfors kommun har de lokala anpassningarna funnits kvar som en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridning. Från och med vecka 45 öppnar man upp men några anpassningar blir ändå kvar fram till och med årsskiftet.

- Vi har under en lång period haft många anpassningar kopplade till covid-19 som ett led i att minska smittspridning i våra verksamheter. Utifrån att vaccinationsgraden ökar och smittspridningen fortsätter minska i samhället bedömer vi att flertalet av våra lokala anpassningar kan tas bort efter höstlovet vecka 44. Men vi har beslutat att hålla kvar ett antal anpassningar året ut. I januari utgår vi från att ännu fler är vaccinerade och framför allt då i åldersgruppen 12-15 år. Men om smittläget förändras är vi utifrån dialog med Smittskydd Värmland beredda att återinför fler anpassningar för att motverka smittspridning, säger skolchef Jenny Dahlin.

När flertalet av de allmänna restriktionerna togs bort 29 september valde Hagfors kommun, efter inrådan från Smittskydd Värmland, att fortsatt hålla kvar många av anpassningarna i skolverksamheten. Det gjordes som en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridning i första hand fram till och med vecka 44. Nu öppnar vi upp, men håller kvar vissa anpassningar.

Anpassningar som blir kvar

De anpassningar i skolverksamheten som beslutas hållas kvar året ut är följande:

  • Handsprit finns kvar i våra klassrum, matsalar och utrymmen där det inte finns tillgång till tvål och vatten för att fortsatt hålla god handhygien.
  • Fortsatt utökad städning av “tagytor” och toaletter enligt tidigare rutin. Fortsatt tillgång till rengöringsmedel i klassrum för att kunna torka av bland annat bordsytor, tangentbord, instrument och leksaker.
  • Fortsatt hålls aktiviteter och lektioner utomhus när detta är möjligt.
  • Fortsatt ökad ventilation och extra vädring av lokaler där detta är möjligt.
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal kommer fortsatt i huvudsak vara digitala.
    Uppmaningar till elever om att vara ute på raster.
  • Snabb smittspårning utifrån direktiv från smittskyddsmyndighet.

- Det är fortsatt oerhört viktigt att vuxna och barn stannar hemma vid symptom, påminner Jenny Dahlin. Den 1 november ändras rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom samt vem som ska testa sig och när.

» Här finns information från Folkhälsomyndigheten om de rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma som kommer att gälla från och med den 1 november Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum