logo

Det här gäller från den 1 november

Den 1 november ändras rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid symtom samt vem som ska testa sig och när. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Publicerad av

Publicerad datum