logo

Hagfors första kommun i Värmland att vara övningsförskola och övningsskola för samtliga lärarutbildningar på Karlstads universitet

Barn och vuxna

Evelyn Gustavsson läser förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Hon gör nu VFU (praktik) på förskolan Asplund i Hagfors. Handledare är förskolläraren Malin Månsson. Att sätta på barnen kläder är en vanlig arbetsuppgift på förskolan. Från hösten 2022 blir Hagfors kommun övningsförskola för Karlstads universitet. Något vi är ensamma om i Värmland.

Från och med hösten 2022 är Hagfors kommun utsedd som övningsförskola till förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Sedan tidigare är vi övningsskola/partnerskola för grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. Hagfors är därmed den enda kommun i Värmland som kan erbjuda lärarstudenter på alla nivåer praktik.

- Vi har ansökt och blivit utsedda till övningsförskola för universitets förskollärarprogram med start hösten 2022. Vi är redan övningsskola för Karlstads universitets grundlärarprogram och ämneslärarprogram. Det innebär att vi kan som enda kommun i Värmland erbjuda verksamhetsförlagd utbildning för samtliga lärarprogram som Karlstads universitet har kopplade mot övningsskola/övningsförskola. Det är ett kvitto på att universitet anser att vi har en hög kvalité på vår skolverksamhet i Hagfors kommun, säger en stolt skolchef Jenny Dahlin.

Skolchef

Hagfors kommun är enda kommun i Värmland att vara både övningsförskola och övningsskola för Karlstads universitets samtliga lärarutbildningar. Det är något skolchef Jenny Dahlin är stolt över.

Malin är en av våra handledare

Malin Månsson är förskollärare på förskolan Asplund och har arbetat inom yrket sedan 2003. Hon har läst Karlstads universitet handledarutbildning och är en av de utsedda handledarna i övningsskolan. Men redan idag är hon handledare för studenter från universitet.
- Som handledare ska jag se till att studenterna känner sig välkomna när de kommer till förskolan.Det är viktigt att de blir bra bemötta och får en verklig bild av verksamheten. Vi måste värna om vårt yrke. För vi tar hand om det viktigaste föräldrarna har. Visst är det tufft ibland men det ger också så mycket tillbaka. Tänk dig att det första du möts av på jobbet är någon som vill ge dig en kram, säger Malin med ett leende.
- Det är verkligen givande och roligt att ta emot studenter. De är så positiva och vill verkligen lära sig. Jag ser fram emot perioderna när vi har studenter på förskolan. Det är också utvecklande för mig i min yrkesroll. Studenterna ställer frågor om varför jag och mina kollegor agerar på ett visst sätt i olika situationer, saker jag ofta kanske gör på rutin, och kommer med intressanta inspel. Jag kan också höra att studenterna reflekterar till de teoretiska kunskaperna i läroböckerna när de är i verksamheterna. Det känns bra att de får den kopplingen, anser Malin.

VFU är verkligen kul

Evelyn Gustavsson, 25 år från Hagfors läser andra terminen på förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Utbildningen är på totalt sju terminer och då ingår sammanlagt 20 veckors VFU. Evelyn gör nu sin första VFU och är placerad på förskolan Asplund.
- Jag är tjänstledig från mitt arbete inom barnomsorgen i Hagfors kommun. Jag trivs verkligen att jobba med människor så det känns helt rätt för mig att gå utbildningen. Arbetsgivaren pushade också för att jag skulle börja studera och bli utbildad som förskollärare. VFU är verkligen kul. För varje VFU finns olika mål för vad vi ska göra och handledaren Malin stämmer av regelbundet med mig. Hon och de andra på förskolan svarar alltid på frågor som jag har. Jag känner att man får verkligen vara en del av teamet på förskolan. Jag får ta ansvar och utvecklas. Det är också lättare att se och förstå i praktiken det man läst om i teorin. Jag längtar redan till nästa VFU, säger Evelyn.

En övningsskola är en skola där lärarstudenter fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU). Skolan kännetecknas av ett stort engagemang för lärarutbildning samt att man har en väl fungerande verksamhet. De lärare som handleder studenter är yrkesskickliga och behöriga i de ämnen som VFU-perioden avser. Handledarna har dessutom genomgått eller ska genomgå en handledarutbildning om 7,5 hp.

En övningsförskola är en förskola där förskollärarstudenter fullgör sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU). Övningsförskolan ingår i ett övningsförskoleområde. Respektive förskola ska under varje VFU-period kunna emot minst två studenter för att få vara övningsförskola. På varje förskola ska också finnas utbildade handledare som har genomgått eller ska genomgå en handledarutbildning om 7,5 hp.

Fakta

Hagfors kommun är sedan 2019 övningsskola för Karlstads universitet för studenter på grundlärarprogrammet 1-3, grundlärarprogrammet 4-6, ämneslärarprogrammet 7-9 och ämneslärarprogrammet gymnasiet. I Hagfors kommun är Älvstrandens Bildningscentrum: förskoleklass- 3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 och gymnasiet övningsskola. Dessutom är Kyrkhedens skola så kallad partnerskola, vilket är ett komplement till övningsskolan för förskoleklass-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9. Från och med hösten 2022 är Hagfors kommun också övningsförskola till Karlstads universitet. Övningsförskolan ingår i ett övningsförskoleområde. I Hagfors består området av förskolorna Myran, Milan, Asplund, Solrosen och Prästkragen.

Publicerad av

Publicerad datum