logo

Tre lyckliga vinnare med koll på krisen

Under Krisberedskapsveckan den 27 september-3 oktober hade vi en tävling på temat demokrati och krisberedskap. Bland dom som svarade rätt på alla frågorna har vi dragit tre pristagare. Caroliine Wold, Hagfors, Katarina Carlsten, Råda och Sara Wester från Hagfors.

Man och kvinna

Kommunchef Richard Björn överräcker de varor han inhandlat till Katarina Carlsten, Råda som andrapris i vårt kris- och demokratiquiz.

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året och temat för krisberedskapsveckan 2021 var demokrati. Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla, enligt MSBs tolkning av demokratitemat.

Vi hade under demokrativeckan en tävling med frågor om demokrati och krisberedskap. Det var 11 frågor och totalt fick vi in 45 bidrag i tävlingen. Bland dem som svarade rätt på samtliga frågor drog vi tre vinnare.

Kvinna på trappa med låda

Caroliine Wold, Hagfors med förstapriset som bestod av en så kallad krislåda.

”Det gäller att vara förberedd”

Förstapristagare blev Caroliine Wold boende i Hagfors. Hon fick en så kallad krislåda för att vara redo om krisen kommer. Innehållet i krislådan bestod av: radio, ficklampa, vattendunk, reflexer, Trangiakök samt bränsle till det, värmeljus, tändare och skriften Om krisen eller kriget kommer.
– Jätteroligt att jag vann. Det är viktigt att vara förberedd om något skulle hända, sade Caroliine Wold när hon fick mottaga krislådan.

“Ett bra initiativ av kommunen”

Katarina Carlsten, Råda tog hem andrapriset. Det bestod av att, kommunchef Richard Bjöörn handlade och levererade till pristagaren varor (inte tobak och alkohol) för 500 kronor.
– Ett bra initiativ av kommunen med tävlingen. Så snällt att ni levererade varorna hem till mig. Under coronapandemin har jag börjat att tänka mer på krisberedskap. Vi har nu ett skåp i köket med bra saker att använda om det blir kris, berättar Katarina Carlsten.

Tredjepriset ett presentkort, 250 kronor hos Hela Hagfors.gick till Sara Wester, Hagfors.

1. Hur får du nyheter när elen är borta och mobiltelefonen är urladdad?
1. Det kommer någon från myndigheterna och ringer på min dörr
X. Batteridriven radio
2. Jag går till närmaste samlingsplats

2. Sverige fyra grundlagar utgör vår konstitution. Regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är tre. Vilken är den fjärde?
1. Tryckfrihetsförordningen
X. Riksdagsordningen
2. Lagen om upphovsrätt

3. Utomhuslarmet “Hesa Fredrik” testas den första måndagen var tredje månad. Vad ska du göra om du hör utomhuslarmet vid skarpt läge?
1. Gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och sätta på radion
X. Ta dig till närmaste offentliga samlingsplats
2. Ta dig till närmaste skyddsrum

4. Vad betyder ordet demokrati?
1. Människorätt
X. Rösträtt
2. Folkstyre

5. Vilken är Sveriges beredskapskanal som alltid ska fungera när någonting har hänt?
1. KN Radio
X. Sveriges Radio P4
2. Sveriges Radio P3

6. Hur många val har det varit i Sverige sedan 1921?
1. 29
X. 24
2. 32

7. Hur länge förväntas du klara dig utan stöd från myndigheter i händelse av en kris?
1. 24 timmar
X. 72 timmar
2. 96 timmar

8. Vilket telefonnummer ringer du för att få samhällsviktig information vid stora olyckor eller kriser?
1. 112
X. 1177
2. 11313

9. I Sverige har vi en representativ demokrati. Vad betyder det?
1. Det svenska folket väljer politiker som representerar dem och styr landet
X. Det svenska folket får vara med och rösta i varje fråga
2. Att alla har lika stor rätt att kandidera till statsminister

10. Vilken aktör har den viktigaste rollen i att stödja dig när du inte klarar av att ta hand om dig själv vid en kris?
1. Mitt försäkringsbolag
X. Länsstyrelsen
2. Kommunen

11. Hur många ledamöter har riksdagen?
1. 349
X. 379
2. 289

Publicerad av

Publicerad datum