logo

Digitala verktyg ger undervisningen en ny dimension

Att använda digitala verktyg i undervisningen är en självklarhet i Hagfors kommun. Det ger bättre möjligheter till mer varierad och individanpassad undervisning. Digitala verktyg börjar vi med redan i förskolan. Från årskurs 2 till gymnasiet har alla elever en egen Chromebook att använda. Tvåorna fick sina datorer när höstterminen 2021 startade.

Människor

Nora Igelström och Olympia Lütcherath i årskurs 2 på Sunnemo skola använder sina nya dator under överinseende av läraren Marie-Louise Svensson.

– Att alla elever har varsitt digitalt verktyg ger en högre nivå på undervisningen och det gör det möjligt att individanpassa på ett bättre sätt. Nu har vi också arbetssätt som gör att vi på ett naturligt sätt kan använda digitala verktyg i undervisningen, säger Jenny Melberg, lärare i f-3 på Kyrkhedens skola.

Hagfors kommun ligger i framkant

Hagfors kommun ser digitala verktyg som ett viktigt och nödvändigt inslag i lärmiljön. Det börjar redan i tidig skolålder.
– Målsättningen är att vi ska erbjuda alla elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiet ett eget digitalt verktyg men med olika verktyg anpassat utifrån nivå. Vi är ännu inte där fullt ut men är på god väg. Sedan tidigare har man från årskurs tre upp till och med gymnasieskolan haft sin egen dator. Från höstterminen 2021 fick även alla elever i årskurs två tillgång till datorer av modell Chromebook.
– Hagfors kommun ligger i framkant när det gäller tillgång och användande av digitala verktyg i skolverksamheten. Det är viktigt för oss och ett tydligt övergripande mål i vår verksamhet, säger skolchef Jenny Dahlin.

Människor

En vanlig lektion i årskurs 2 på ÄBC. Från vänster Hanna Larsson, Demi Balogun, Matilda Eriksson (lärare)Hulda Jönsson, Jakob Schmidt, Casper Hedlund och Lieke Rondaan . Digitala hjälpmedel är en naturlig del av undervisningen numera.

Hagfors kommun har beslutat att det ska vara 1:1 i skolverksamheten. Det betyder att varje elev från förskoleklass upp till sista året på gymnasiet får tillgång till ett eget digitalt verktyg. Vi satsar på Chromebooks framåt. I förskoleklass och årskurs 1 finns dock fortfarande Ipads kvar. På sikt är planen att de ska fasas ut och ersättas av Chromebooks i alla årskurser.

"En vinst att använda digitala verktyg"

Sedan september 2021 har elever i årskurs 2 i grundskolan i kommunen egna datorer av märket Chromebook. När eleverna får sina datorer är de färdigställda med olika typer av läromedel och tjänster inlagda. Efter varje lektion när eleverna har använt datorerna samlas de in och läggs i ett låst skåp i klassrummet där de också laddas. Eleverna i årskurs 2 är väldigt nöjda med att få en egen Chromebook,
– I den nya läroplanen är det krav på att man ska använda både digital teknik och det traditionella lärandet inom varje ämnesområde. Men det står inte när eller hur det ska användas. Utan det är upp till oss pedagoger att få in det på ett bra sätt. Vi försöker utforma arbetssätt så vi kan få in det digitala. Den digitala tekniken förenklar undervisningen. Det är en vinst för oss att använda digitala verktyg, säger Jenny Melberg, lärare i f-3 på Kyrkhedens skola.

Kvinna

Läraren Jenny Melgren vid den modell av skåp som datorerna låses in i efter varje lektion, där de också laddas.

I Hagfors kommun används digitala verktyg i undervisningen så ofta det det är möjligt. Att kombinera det digitala tillsammans med traditionella läroböcker är vanligt.
– Det är ett hjälpmedel för oss. Till exempel om en elev har svårt för läsning kan man få matteuppgiften uppläst men man skriver svaret i matteboken. Eleven har kanske bra matematiska kunskaper men det kommer inte fram om man ska läsa uppgiften, säger Anna Edgren-Byh, lärare i f-3 på Kyrkhedens skola.

Barn med dator

Att kombinera det digitala lärandet tillsammans med traditionella läroböcker är vanligt i undervisningen.

Lättare att individanpassa undervisningen

Att kunna individanpassa är något som den digitala tekniken möjliggör på ett bra sätt.
När man jobbar med det digitala finns det stor möjligheter för lärare att göra anpassningar för elever som behöver extra stöd, men även för dom elever som kommit längre och behöver mer stimulans.
– Att jobba med digitala verktyg blir alltid att man jobbar utifrån elevens egen nivå. Det digitala erbjuder att man kan kan höja nivå på utbildningen, säger Jenny Melberg.
– Det är en fördel att alla sitter med sin Chromebook och ingen ser om någon har fått en annan mattebok för att man har kommit längre. För alla har sin Chromebook. Det blir likvärdigt men ändå individanpassat, säger Anna Edgren-Byh.

Barn och vuxen

Joakim Botvalde Persson i klass 2 på Råda skola får hjälp av läraren Sara Söderlindh.

”Vi är olika och behöver olika saker”

– Vi talar ofta med eleverna om att vi behöver olika saker. Någon lär sig bättre genom att lyssna, någon genom att skriva för hand, någon behöver se mycket bilder. Att vi jobbar på olika sätt är inget konstigt. Det är så det ska vara, vi är olika och behöver olika saker. Det är jätteviktigt, säger Sara Söderlindh, lärare i årskurs 2 på Råda skola.

Barnen är snabba på att ta till sig den digitala tekniken. Men de är också frikostiga med att dela med sig av sin nyvunna kunskap.
– Jag lär mig någonting, jag lär Loke det och han lär Svea, förklarar Joakim Botvalde Persson i klass 2 på Råda skola.

Barn och vuxen person

Eleverna är snabba på att ta till sig den digitala tekniken. Hilda Sjöstedt i årkurs 2 delar gärna med sig av nyvunnen kunskap till klasskamraterna Hugo Johnsson och Lukas Bengtsson på Kyrkhedens skola. I bakgrunden läraren Anna Edgren-Byh.

Amanda Spångberg, lärare på Sunnemo skola ser också ett genusperspektiv i det digitala lärandet.
– Vi ser att vi får med de pojkar som inte är så starka i lärande och skrivande. För när vi har digitala verktyg som pojkarna gillar bra lär de sig också bättre, säger hon.

– Det är roligt att använda Chromebooks, tycker Alfred Bergström, elev i tvåan på Sunnemo skola.

Människor

Alfred Bergström i årskurs 2 på Sunnemo skola jublar efter att han vunnit mot läraren Amanda Spångberg i ett pedagogiskt spel.

Men det är inte alla som föredrar tangentborden framför pennan.
– Jag tycker det roligare att använda penna och skriva i böcker, säger Nora Igelström, elev i tvåan på Sunnemo skola.

Jakob Schmidt som går i tvåan på Älvstranden Bildningscentrum ser en risk med för mycket datoranvändande.
– Att man kollar för mycket på skärmen.

Eleverna ger några exempel på vad man i årskurs 2 använder den digitala tekniken till.
– Man kan lyssna på böcker. Det finns också extra matteuppgifter i datorn, säger Svea på Råda skola.
– Vi skriver dagbok, säger Hulda Jönsson i årskurs 2 på ÄBC.
– Jag har skrivit en saga om en luftballong, berättar Hanna Larsson i årskurs 2 på ÄBC.
– Datorn är roligare än böcker anser Jakob Schmidt och Lieke Rodaon, i årskurs 2 på ÄBC.

Människor i en skolsal

Läraren Matilda Eriksson hjälper Jakob Schmidt och Hulda Jönsson i årskurs 2 på ÄBC.

Använder qr-koder

Det digitala finns med i de flesta ämne som exempelvis matematik och svenska. Men det funkar också faktiskt att använda på idrottslektionerna.
– Vi har även använt digital teknik i idrotten. Vi hade orientering på skolgården där eleverna fick leta upp qr-koder och scanna av och lösa uppgifter, berättar Matilda Eriksson, lärare i f-3 på Älvstranden Bildningscentrum.

Qr-koder är också något man använder i det fysiska klassrummet. Med sin Chromebook scannar eleverna av en qr-kod som innehåller information om vad lektionen ska innehåll och vilka uppgifter eleverna ska göra.

Qr-koder

Med sin Chromebook scannar eleverna av en qr-kod som innehåller information om vad lektionen ska innehåll och vilka uppgifter de ska göra.

Hagfors kommun har köpt in ett stort antal digital läromedel. Ett exempel är Bingel som är ett digitalt läromedel för färdighetsträning i svenska, engelska och matematik. I läromedlet finns också möjlighet att spela pedagogiska spel kopplade till olika ämnesområden
– Vi kan som lärare ge eleverna olika uppgifter i Bingel. Det går också att lägga in det i en arbetsgång. Till exempel kan man ha sin fysiska mattebok först och sedan kan man göra vissa uppgifter i Bingel. Det kompletterar varandra och eleverna får dra nytta av fördelarna som finns i böckernas värld och i digital teknik, säger Anna Edgren-Byh, lärare i f-3 på Kyrkhedens skola.

WriteReader är ett annan läromedel som man använder och där får elevérna kan skapa egna böcker något som eleverna uppskattar. Det finns är mallar, tema och genom talsyntes så hör eleverna vad de har skrivit. Bokstavsljudet underlättar när man ska skriva.
– Det tar väldigt mycket energi för elever att forma bokstäver i början. Så man orkar inte ta in lärandet i form av bokstavsljud. Men får man trycka på ett A på datorn och höra hur det låter går det lättare, säger Anna Edgren-Byh.

Ettor och förskoleklass får datorer 2022

IKT-strategerna Kattarina Hjern och Frida Haarala är ansvariga för beställning, iordningställande och distribution av Chromebooks till elever. Varje hösttermin har duon ett digert jobb att dela ut datorer. Höstterminen 2021 handlade det om 750 datorer, däribland till alla elever i årskurs 2, i Hagfors kommun.
– Med start höstterminen 2022 kommer vi börja att distribueras ut Chromebooks till bland annat elever i förskoleklass och årskurs 1. Det innebär att nästa höst kommer alla elever i grundskolan och på gymnasiet i Hagfors kommun ha varsin Chromebook, alltså 1.1, säger IKT-strateg Kattarina Hjern.

Kvinna

IKT-strateg Kattarina Hjern har tillsammans med kollegan Frida Haarala har under hösten 2021 delat ut 750 dator till elever i Hagfors kommun.

Publicerad av

Publicerad datum