logo

Bo kvar i kommunen och studera på distans

Under läsåret 2021-2022 ska vi starta Hagfors lärcentrum. Det ska vara placerat på Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors. Hagfors lärcentrum vara kopplat mot vuxenutbildningen och yrkesvux på orten. Men det ska även möjliggöra att uppfylla behovet för distansutbildningar såväl mot utbildningar i Hagfors som regionala utbildningar i Värmland.

Hagfors lärcentrum ska också vara kopplat mot Karlstads universitet. Vilket innebär att studenter ska erbjudas fjärrundervisning på Hagfors lärcentrum. I förlängningen kan också liknande upplägg mot andra universitet och lärosäten bli aktuellt.
- Hagfors lärcentrum ska kunna ge dig möjlighet att bo kvar i kommunen och studera på distans. Det ska uppfylla behovet för distansutbildningar såväl mot utbildningar i Hagfors som regionala utbildningar i Värmland. Hagfors lärcentrum är ett projekt under 2021-2022. Men vår förhoppning är att det kan bli en permanent kommunal verksamhet efter projekttidens slut, säger skolchef Jenny Dahlin.

– I slutet på året kommer lokalerna på Älvstranden Bildningscentrum för lärcentrum att börja byggas och det ska vara klart under första kvartalet 2022. Där kommer finnas möjlighet att kunna att ha självstudier, studier i grupp, delta i föreläsningar på distans med mera. Lokalerna kommer att vara öppna samma tider som Hagfors bibliotek är öppet, berättar Johan Kronberg, projektledare för Hagfors lärcentrum.

Publicerad av

Publicerad datum