logo

Från 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder

Från den 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder. Bland annat finns bestämmelser för hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Åtgärderna har tagits fram av Folkhälsomyndigheten för att begränsa de effekter som stora sammankomster kan ha på smittspridningen.

Illustration av människor

Från 1 december ställs krav på covidbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med mer än 100 deltagare.

Det kan till exempel röra sig om luciafiranden, julmarknader, julkonserter, julshower, gudstjänster, sportevenemang samt serveringsställen med underhållning.

Arrangören behöver göra ett aktivt val utifrån de alternativ som finns och som bäst passar den egna verksamheten och evenemanget, för att det ska kunna anordnas på ett smittsäkert sätt.

De tre alternativa smittskyddsåtgärderna är:

  • att begränsa sammankomsten/tillställningen till max 100 personer
  • att hålla smittsäkra avstånd
  • att ställa krav på covidbevis

Anordnaren ansvarar för att något av dessa alternativ tillämpas och uppfylls.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att smittskyddsåtgärdena följs.

» Information om app för att kontrollera vaccinationsbevis Länk till annan webbplats.

» Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gäller från 1 december 2021 Pdf, 442.6 kB.

1.1 Grundläggande smittskyddsåtgärder som gäller alla som ordnar allmänna
sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus

Arrangören ska

  • utforma disponerade lokaler, områden och utrymmen (gäller även utomhusmiljöer) och se till att in- och utpassage kan ske så att trängsel undviks och deltagarna kan hålla ett smittsäkert avstånd
  • informera de som deltar eller medverkar i evenemanget om hur smittspridning kan undvikas
  • se till att det finns tillgång till handsprit eller andra tvättmöjligheter
  • dokumentera och följa upp smittskyddsåtgärder
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ochsmittskyddsläkaren

Folkhälsomyndigheten lämnar dessutom allmänna råd till arrangörer som engagerar medarbetare från andra länder att informera dessa om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för den som reser in till Sverige.

» Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till arrangörer Länk till annan webbplats.

Ytterligare ett allmänt råd är att ge medarbetare adekvat information om vaccination samt uppmuntra till sådan.

1.2 Specialregler därutöver
1.2.1 Marknader
För marknader gäller enbart allmänna råd för att undvika trängsel. Dessa är att låta marknaden pågå under flera dagar, att anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig och att verka för en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar. Det finns också allmänna råd för handelsplatser som vägleder om hur man undviker trängsel på marknader (se nedan under rubriken 2.3 Allmänna råd för handelsplatser)

1.2.2 Mässor
För mässor gäller, förutom de grundläggande smittskyddsåtgärderna, att gångarna mellan försäljningsplatserna eller montrarna ska utformas så att trängsel undviks.
Mässarrangören bör också informera besökare eller utställare från andra länder om de
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för den som reser in till Sverige.

» Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till mässor Länk till annan webbplats.

Riskbedömningar bör genomföras och särskilda åtgärder vidtas för att minimera risken för smittspridning. Detta gäller exempelvis aktiviteter och områden där mässbesökare uppehåller sig under en längre tid.

1.2.3 Övriga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i övrigt som genomförs inomhus och som har fler än 100 deltagare gäller att arrangören antingen ska använda sig av a) vaccinationsbevis eller b) andra smittskyddsåtgärder. För dessa alternativ gäller följande.

a) vaccinationsbevis
Arrangören ska ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska följas upp. Både rutinen och uppföljningen ska vara skriftligt dokumenterade.

Alla deltagare som är 18 år och äldre ska visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och styrka sin identitet för att släppas in. Arrangören ska verifiera äktheten av beviset. Den som inte kan vaccinera sig på grund av kontraindikationer mot sjukdomen och styrker detta får släppas in utan vaccinationsbevis.

b) andra smittskyddsåtgärder (OBS! Endast ett alternativ för sittande tillställningar)
Arrangören ska anvisa sittplats till var och en av deltagarna. Ett sällskap som får sitta tillsammans utan avstånd får bestå av högst 8 personer. Mellan sällskap ska avståndet vara minst 1 meter i varje riktning.

Nedan redovisade allmänna råd gäller både för inom- och utomhusmiljöer

2.1 Allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis
För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren
1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken,
6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
7. förhindra folksamlingar i t. ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som använder sådant vaccinationsbevis som anges i 3 kap. 2 b § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2.2 Allmänna råd för fritids- och kulturverksamhet
För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren
1. vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
2. informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
3. uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, till exempel via telefon eller annat bokningssystem,
4. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
5. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
6. anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t. ex. genom markeringar på golvet eller marken,
7. anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
8. vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, till exempel genom att personal vägleder besökare.

2.3 Allmänna råd för handelsplatser
För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren
1. anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
2. informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
3. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
4. anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra t. ex. genom markeringar på golvet eller marken, och
5. anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.

Publicerad av

Publicerad datum