logo

Gamla stenbron över Örbäcken stängs av i väntan på renovering

Efter att våra broinspektörer har inspekterat den gamla stenbron som går över Örbäcken i Mana naturreservat har vi, för allas säkerhet, gjort bedömningen att den ska stängas av i väntan på åtgärder. Vår förhoppning är att kunna utföra de åtgärder som krävs för att kunna öppna den igen.

Bron idag bedöms inte helt säker då betongkonstruktionen har gett vika och gett upphov till sättningar. Materialet som fyller upp bron är poröst och skred har upptäckts.

Vad händer nu?

Vi kommer nu att gå vidare med att utreda mer exakt vilka åtgärder som krävs och hur de kan utföras på bästa sätt. Med tanke på att arbete kommer att ske i naturreservat måste alla tillstånd vara i sin ordning och arbete ske på rätt sätt för att vara rädd om natur och djurliv.

Tidplan ej fastställd

Då det finns många omständigheter kring renoveringen som måste redas ut är det i dagsläget är det svårt att säga exakt när du kan använda bron igen. Vår förhoppning är att komma igång med arbetet under 2022.

Frågor?

Kontakta GVA-chef Emil Florell, emil.florell@hagfors.se eller 0563-188 46.

Publicerad av

Publicerad datum