logo

Älvstrandsgymnasiet ger dig chansen att kombinera studier och idrott

Dans

På Älvstrandsgymnasiet är dans en av de idrottsutbildning på lokal nivå du kan kombinera med något av gymnasiet program.

Älvstrandsgymnasiet erbjuder möjlighet att läsa gymnasieprogram i kombination med en idrottsutbildning. Lokal idrottsutbildning (LIU) finns för ett flertal idrotter. För nationell idrottsutbildning (NIU) är det innebandy och från höstterminen 2022 även bowling som erbjuds i Hagfors.
- Det är unikt att vi som ett så lite gymnasium kan erbjuda så mycket, säger Kristina Axelsson, rektor på Älvstrandsgymnasiet.

Det går att kombinera studier och idrott på skoltid i Hagfors. Möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter med andra idrottare är en tillgång i din egen utveckling. Även du som utövar en idrott med få aktiva kan kombinera din idrott med studier.

För dig som är på elitnivå finns nationell idrottsutbildning med inriktning mot innebandy eller bowling. På lokal nivå finns idrottsutbildning för ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-sport, och ridning. Det gemensamma kravet för såväl lokal som nationell idrottsutbildning är att du måste ha antagits till plats på ett gymnasieprogram. Det går att kombinera LIU med samtliga program på Älvstrandsgymnasiet. För NIU går det att kombinera med alla program förutom byggprogrammet, på grund av för mycket praktiktid.

LIU - för dig som är sportintresserad

Lokal Idrottsutbildning (LIU) vänder sig till dig som är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. Om du går på LIU läser du idrott och hälsa 1 och 2, 100 poäng per kurs och 200 poäng över samtliga tre år. Alla idrotter går att kombinera med gymnasiets lokala idrottsutbildning. Du bör också vara tävlingsaktiv eftersom delar av kurserna inriktar sig på tävlingsförberedelser.
- För LIU försöker vi ordna så att alla får det dom vill. Enda kravet är att de är tävlingsaktiva i en förening, säger Kristina Axelsson.

Eleverna har ett pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan. Övrig träning genomförs i den egna föreningen. För LIU ishockey, e-sport och dans har Älvstrandsgymnasiet egna instruktör vilket gör att eleverna där får träning i sin specialidrott på skoltid.

NIU - för dig som är på elitnivå

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) vänder sig till dig som idrottar på elitnivå och vill satsa på såväl utbildning som idrott. Som NIU-elev läser du 400 poäng specialidrott över tre år.
- Inom NIU får du en bredare utbildning och fördjupade kunskaper som du kommer att ha nytta av i din idrott. Du får individuell träning anpassad för dig som spelare och mer tid att utveckla dina individuella kvaliteter och få kunskap om kroppen. Vi vill att våra elever både på LIU och NIU ska vara sina egna bästa tränare. Vi försöker att ge dem förutsättningar för att de ska kunna klara sig själva, säger Joakim Jönsson, instruktör i specialidrott på NIU.

NIU med inriktning innebandy har funnits på Älvstrandsgymnasiet 2010.Från höstterminen 2022 kommer även bowling att finnas som NIU i Hagfors. Som elev på NIU innebandy har du tre lektioner specialidrott i veckan. Varje lektion är 80 minuter och består av teori, fysik eller innebandyträning. Tjejer och killar tränar till största del tillsammans.

Person

Joakim Jönsson är instruktör i specialidrott på NIU på Älvstrandsgymnasiet.

NIU bowling i Hagfors från höstterminen 2022

För att få erbjuda en nationell idrottsutbildning måste skolan vara godkänd av specialidrottsförbundet för den idrott de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket. Då får också skolan bidrag från Skolverket för att exempelvis finansiera instruktörer till utbildningen. Elever från hela landet kan söka till NIU utbildningar.
- I vår certifiering för NIU innebandy har vi 40 platser över tre läsår. Fördelningen ska vara 50 procent tjejer och 50 procent killar. Vi har också ansökt och blivit godkända att bedriva NIU bowling med 4 platser från höstterminen 2022, berättar Kristina Axelsson.

Antagningen till NIU sker genom två ansökningsprocesser. Dels en idrottslig då man bedömer elevens idrottsliga kvaliteter och fysiska förmåga. Dessutom en skolmässig där man ser att eleven utifrån sina betyg kan antas till ett gymnasieprogram. De elever som sammantaget anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen erbjuds plats.
- Det är alltid en elev vi tar in.Inte en innebandyspelare. Man ska kunna klara av sina studier i kombination med idrotten, betonar Joakim Jönsson.

Hagfors är sedan länge ett starkt fäste för innebandy och har lag högt upp i seriesystem på såväl dam som herrsidan. Hagfors IF (damer) återfinns i allsvenskan (näst högsta divisionen) och Hagfors innebandysällskap (herrar) återfinns i division 1 (tredje högsta divisionen). Merparten av eleverna på NIU representerar också något av dessa lag. Joakim Jönsson kollegor Thomas Eriksson samt Niclas Andersson är också tränare i föreningarna.
- Att vi också är tränare i klubbarna gör att vi kan följa eleverna även på kvällstid. Det lockar eleverna att skolan har så bra samarbete med klubbarna i Hagfors, säger Joakim Jönsson.

Intresset för NIU innebandy på Älvstrandsgymnasiet är också väldigt stort.Inför höstterminen 2022 är det 30 förstahandssökande.
- Vi har aldrig några problem att fylla de platser vi har, säger Kristina Axelsson.

» Mer information om om LIU och NIU på Älvstrandsgymnasiet

Publicerad av

Publicerad datum