logo

Vattenläcka i Ekshärad

Uppdatering 16 dec 20.00

Alla hushåll har nu vattnet tillbaka. Efter avstängning kan vattnet i din kran vara lite brunt. Det ska försvinna om du spolar i kranarna en stund.

16 december 10:10

Under morgonen har kabelutsättning skett och just nu håller vi på att gräva för att att komma åt att laga vattenläckan.

Efter avstängning kan vattnet i din kran vara lite brunt. Det ska försvinna om du spolar kallt i kranarna en stund.

 

15 december 21:40

Läckan är lokaliserad och vissa boenden på Tallvägen, Björkvägen och Lystedsvägen är just nu utan vatten. Vi kommer att placera ut en vattentank vid adressen Lystedsvägen 24-26 för dig som behöver fylla vatten. Ta med eget kärl/dunk.


15 december 19.30

Just nu får vi in rapporter om att det är dåligt tryck och på vissa ställen avbrott i vattenleveransen helt och hållet i området från Lystedsvägen till Granvägen i Ekshärad. Personal från VA-enheten är just nu på plats och felsöker.


Vi jobbar så snabbt vi kan för att finna och åtgärda felet.

Publicerad av

Publicerad datum