logo

Therése Olsson får kommunens kulturstipendium 2021

Två människor.

Theresé Olsson, till vänster, tilldelas Hagfors kommuns kulturstipendium 2021. Här tillsammans med kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink.

Hagfors kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas konstnären Therése Olsson boende i Dragsjöberg. Hon får stipendiet för sitt platsspecifika konstnärskap som med stor nyfikenhet och med ett tvärdisciplinärt perspektiv utforskar den egna hembygden.

Therese Olsson tilldelas Hagfors kommuns kulturstipendium 2021. Utdelningen skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december.

Under hösten har invånarna fått skicka in nomineringar som sedan en jury har granskat. Juryn har bestått av kommunchef, Richard Bjöörn, utvecklingschef Lars Sätterberg och Tina Bergenbrink kulturchef- och bibliotekschef som har beslutat att ge kommunens kulturstipendium 2021 till Therése Olsson med följande motivering:

“För sitt platsspecifika konstnärskap som med stor nyfikenhet och med ett tvärdisciplinärt perspektiv utforskar den egna hembygden tilldelas Therése Olsson Hagfors kommuns kulturstipendium. Under flera år har hon med Dragsjöberg som bas, på ett drivet sätt arbetat processorienterat både i egna projekt och tillsammans med andra. Theréses devis, att samtidskonsten bör tillgängliggöras mer på landsbygden och inte bara tillhöra staden, genomför hon på ett sätt som berikar oss med konstupplevelser men också sätter vår plats på den internationella konstkartan.”

Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade insatser för Hagfors kommun eller till lovande förmågor. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser.

Vi säger stort grattis till Therése Olsson!

» Tidigare stipendiater

Publicerad av

Publicerad datum