logo

Den 12 januari införs flera nya åtgärder mot covid-19

Coroanvirus

Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige. Från den 12 januari införs därför flera nya åtgärder för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Det enskilt viktigaste som du kan göra för att minska smittspridningen är att ta vaccin mot covid-19.

Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige under jul- och nyårshelgerna. Vaccinerna mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död.
– Det är av yttersta vikt att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast. Fler behöver vaccinera sig eftersom vaccinerna ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vi är i ett läge där smittspridningen ökar kraftigt, och den nya virusvarianten omikron har visat sig vara mycket smittsam också för de som är vaccinerade med två doser även om den då hos de allra flesta ger en mycket mild sjukdom. För att bromsa smittspridningen behöver därför kontakterna i hela befolkningen minska, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Därför införs nu en rad åtgärder för att minska kontakterna i befolkningen. Vissa åtgärder börjar gälla den 12 januari, medan andra kräver regeringsbeslut och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en formell begäran till regeringen.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari 2022, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Från och med 12 januari gäller följande:

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder:

Privata sammankomster
Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus
Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor
Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.

  • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik

  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd

  • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.

  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

  • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Publicerad av

Publicerad datum