logo

Kommunstyrelsen i korthet 17 januari

Måndag den 17 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 miljoner kronor. Budgetprognosen för januari-november 2021 visar ett mycket högre plusresultat på 40,5 miljoner kronor för hela året.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-november uppgår till 663,3 miljoner kronor vilket är 6,3 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 22.9 miljoner kronor högre jämfört med budget 2021. Prognosen är dock osäker.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-november 2021.

Utifrån tidigare beslut har en hel del gatubelysning i Hagfors kommun släckts ner. Anledningen till nedsläckningen berodde främst på ekonomiska skäl. Vid dagens möte beslutade kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att alla tidigare beslut om nedsläckningen ska upphävas och den gatubelysning som tidigare har släckts ner åter ska tändas upp.

En kommuninvånare har föreslagit att du som är 65 år och äldre och bosatt i Hagfors kommun ska få möjlighet att låna surfplatta samt få digital hjälp för att komma igång med användandet. Kommunstyrelsen har beslutat att avslå medborgarförslaget. Ett riktat stöd i enlighet med medborgarförslaget anser man inte är möjligt. Hagfors kommun kan dock vidta åtgärder för att minska ett digitalt utanförskap i samverkan och genom att öka digitala inslag i ordinarie verksamhet.

Det har lämnats in ett medborgarförslag om att Hagfors kommun ska öppna ett digital-otek, där seniorer (personer över 65 år) får möjligheter att låna hem och testa olika digitala saker innan man köper dem. Det kan handla om smartphone, surfplatta, robotdammsugare, digitala terapidjur och liknande prylar som underlättar och berikar en seniors vardag.

En utlåning av produkter som ligger inom ramen för egenansvaret i enlighet med medborgarförslaget anser inte kommunstyrelsen är möjligt. Därför avslår kommunstyrelsen medborgarförslaget. Däremot kan Hagfors kommun vidta åtgärder för att öka kunskapen om digitala produkter i samverkan och genom att öka digitala inslag i ordinarie verksamhet.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum