logo

Johan är projektledare för Hagfors lärcentrum

Johan Kronberg, 45 år är mannen som ska leda projektet Hagfors lärcentrum. Ett projekt med syfte att höja utbildningsnivån i Hagfors kommun. Detta genom att man får möjlighet att studera på distans och kan bo kvar i kommunen.

Syftet med Hagfors lärcentrum är att kunna ge möjlighet att tillgängliggöra högre studier på hemmaplan i Hagfors

Johan Kronberg har anställt som projektledare. Han är utbildad idrottslärare men närmast kommer han från en tjänst som fritidspedagog i Filipstads kommun. Som så mycket i samhället har coronapandemin även påverkat starten av Hagfors lärcentrum.
- Det har inte flutit på som vi önskade på grund av pandemin. För närvarande är vi i byggskedet av lokalerna för lärcentrum, berättar Johan Kronberg

Lokalerna klara i april

Hagfors lärcentrum kommer att inrymmas i Älvstrandens Bildningscentrum. Ingång till lärcentrum kommer att vara genom bibliotekets entre. Målsättningen är att lokalen ska vara klar att ta i bruk i mitten på april.
- Som student ska du känna att du kommer till en studiemiljö som ger såväl ro som inspiration för studier. Lokalerna kommer att vara öppna samma tider som Hagfors bibliotek är öppet, berättar Johan Kronberg.

Där kommer finnas möjlighet för såväl grupparbeten som att studera på egen hand. Teknisk utrustning har köpts som möjliggör att delta på föreläsningar på distans.
Det är också möjligt att på lärcentrum på digital väg skriva tentamen även om man studerar på annan ort. Något som redan har kommit igång trots att lokalerna inte är färdigställda.
- Vi har tagit emot en handfull distansstudenter som på hemmaplan i Hagfors kunnat skriva tentamen, samtidigt som sin klasskamrater på plats vid något lärosäte i Sverige.

Johan berättar att det är ganska vanligt att man skriver tentamen på distans. Det är dock inte alla universitet och högskolor som erbjuder sina studenter den möjligheten.
Studenter som är skriva i Hagfors kommun får kostnadsfritt göra det på lärcentrum. Det finns även möjlighet för boende i annan kommun att göra det men då mot en avgift.
- Vi tar emot alla som vill skriva men bor man inte i kommunen så får man betala en avgift på 500 kronor per tillfälle, säger Johan Kronberg.
- Vi har också en fysisk tentavakt, tillägger han med ett skratt.

Varför behövs Hagfors lärcentrum?

- Främst handlar det om att kunna öka på utbildningsgraden för högre studier i Hagfors kommun. Om den möjligheten finns blir det också lättare att stanna kvar och jobba i Hagfors efter avslutade studier. Till skillnad mot om man flyttar för studier och då kanske rotar sig på någon annan plats, säger Johan Kronberg.

Samarbete med Karlstads Universitet

Flera lärosäten erbjuder utbildningar som är anpassade för att studera på distans.Ett exempel är Karlstads Universitet som lärcentrum inlett ett samarbete med.
- Vi har knutit dom till lärcentrum och från vårterminen 2023 kommer vi att kunna erbjuda deras distansutbildning för att bli förskollärare som de har.
- Vår plan är att ansöka till Karlstads Universitet om att få erbjuda fler av deras utbildningar på distans. På sikt vill vi även hitta samarbeten med andra lärosäten, berättar Johan Kronberg.

Filial i Munkfors

En mindre filial till lärcentrum kommer att finnas i Munkfors bibliotek där det också finns en lokal med studierum och teknisk utrustning. Hagfors lärcentrum är ett projekt under 2021-2022 och finansieras genom bidrag från Skolverket. Förhoppningen är dock att det ska ska bli en permanent kommunal verksamhet enligt skolchef Jenny Dahlin.

» Mer information om Hagfors lärcentrum

En kille

Johan Kronberg är projektledare för Hagfors lärcentrum.

Projektledare Johan Kronberg

Ålder: 45
Bor: Molkom
Familj: Fru,fyra barn och en hund
Motto: Var allt som du kan

Publicerad av

Publicerad datum