logo

Miljööverenskommelsen 2022-2025 signeras

Idag tisdag 22 februari signerar kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer Miljööverenskommelsen för perioden 2022-2025, tillsammans med representanter från 15 av Värmlands kommuner, Region Värmland samt Visit Värmland.

I Värmland jobbar vi med genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen genom så kallade miljööverenskommelser.

Bakgrund

Med åtgärdsprogrammet vill vi tillsammans öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt de globala hållbarhetsmålen. Den första omgången sträckte sig mellan åren 2018–2020. Region Värmland samt 12 av länets kommuner valde då att teckna en överenskommelse för att genom samverkan öka möjligheterna att nå målen.

Nytt! Vi väljer åtgärdsområden

I den första omgången skrevs specifika åtgärder in i överenskommelsen, men inför den andra perioden 2022-2025 ska vi istället välja ett övergripande åtgärdsområde. Förhoppningen är att samverkan och utbytet mellan aktörerna kommer starkas.

Aktörerna väljer själva vilka och hur många av de föreslagna åtgärdsområdena man vill skriva in i sin miljööverenskommelse samt utformar själva sina specifika åtgärder.

Så funkar miljööverenskommelsen

För att underlätta samverkan erbjuder Länsstyrelsen Värmland aktörerna i länet att skriva en miljööverenskommelse. Aktörerna väljer vilka av de sju prioriterade åtgärdsområdena som skrivs in i miljööverenskommelsen. Som kommun åtar vi oss att:


 • Delta på möten och aktiviteter inom valda åtgärdsområden samt bidra med egen kompetens inom området.
 • Genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden.
 • Följa upp åtgärdsarbetet
 • Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Mer information på Länsstyrelsens webb. Länk till annan webbplats.

Hagfors kommun har valt följande åtgärdsområden för 2022-2025:

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 • Pollinering
 • Kommunal vattenplanering

Hur jobbar vi?

Gemensamt för alla aktörer inom miljööverenskommelsen är följande:

 • Under våren 2022 startas arbetsgrupper som är kopplade till de prioriterade åtgärdsområdena.
 • Åtgärder beslutas och genomförs löpande i deltagande verksamheter under 2022-2025.
 • Uppföljning av åtgärderna en gång per år.

Exempel på åtgärder som vi just nu jobbar med i våra verksamheter är:

Pollinatörsprojektet Länk till annan webbplats. där vi har ställt om till ängsskötsel på en antal utvalda ytor i Hagfors tätort för att bevara och gynna mångfalden av pollinatörer.

Vi arbetar med en plan för laddinfrastruktur Länk till annan webbplats. som ska underlätta för externa aktörer att etablera laddpunkter i kommunen. Vi jobbar också internt inom organisationen för att utöka antalet laddbara fordon i vår fordonsflottan.

Vi är delaktiga i Klarälvens vattenråd Länk till annan webbplats..

Publicerad av

Publicerad datum