logo

Första spadtag för utbyggnad av Råda skola F-6

Den 24 februari togs ett officiellt första spadtag för utbyggnaden av Råda skola som i framtiden ska rymma årskurser F-6. En elev från varje klass i Råda skola gav ett handtag vid det första spadtaget. Utöver eleverna deltog kommunalråd Jens Fischer, fastighetschef Conny Meijer och vår entreprenör Brixly representerades av arbetschef Staffan Call.

Så var vi äntligen igång på riktigt. Torsdag 24 februari 2022 togs ett första spadtag ute i Råda för att markera att bygget nu kommer ta fart. Det har smygstartas lite med ett grävarbete för att flytta en kulle och skapa en ny. I nästa steg jobbar man vidare med att sätta upp en ny tillfällig entré, och lekytor.

Detta gör vi i projektet

  • Vi gör en tillbyggnad till den nuvarande skolan som ska innehålla personalutrymmen, elevhälsovård och administration samlat centralt i byggnaden. Tre klassrum med tillhörande grupprum. Specialsalar trä/metallslöjd, hemkunskap samt en kombinerad sal för syslöjd, musik, NO och möten.
  • Vi bygger om den befintliga byggnaden med nytt pausrum/kontor för kökspersonal. Vi ska skapa en ny mottagning för verksamhetens transporter.
    Vi utökar diskutrymmet och förråd till kök.
    Ny större lokal för fritids och förskoleklass.
    Passage genom kapprum.
  • Vi förbättrar den yttre miljön genom att utöka med personal- och besöksparkering öster om skolbyggnaden. Skolgårdsstängsel med grindar runt skolgården. Komplettering/ersättning av asfaltytor på skolgården. Fotbollsplanen blir gräs istället för grus. En kulle för lek. Ny lekutrustning. Yta för odling söder om skolbyggnaden. Två komplementsbyggnader: Miljöstation och leksaksförråd.

Utomhusmiljön för lek prioriteras

–Det har ju varit en lång tid av byggande i Råda och lekytor har blivit eftersatta, därför har vi känt att det varit viktigt att satsa extra mycket på utomhusytorna, och att vi inte heller behöver vänta med dem. Det arbetet startas också upp nu samtidigt som arbetet med byggnaden, säger barn- och bildningschef Jenny Dahlin.

Även rektor Daniel Sohl stämmer in och säger:

–När detta är klart kommer vi ha en fantastiskt fin skola för eleverna!

Läs mer om Råda skola F-6

Eleverna Colin, Luuk, Nova och Molly hjälpte till att ta första spadtaget.

Publicerad av

Publicerad datum