logo

Läget i Ukraina - hur påverkar det oss i Hagfors?

Hjärta

Vi är många som berörs av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Det finns i dagsläget inte något akut hot mot Sverige. Men såklart skapar det förändrade säkerhetsläget i Europa oro och frågor även hos dig som bor i Hagfors kommun. Därför har vi samlat länkar till information som förhoppningsvis ska ge dig svar på några av dina frågor.

Från med vecka 10 kommer vi under måndagar att låta den Ukrainska flaggan vaja vid Hagfors stadshus och Bågskytten i Ekshärad.
- Ryssland agerande är helt förkastligt. Vi vill visa vårt stöd till det ukrainska folket och deras rätt till frihet och demokrati genom att hissa landets flagga, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.

Som kommun har vi också löpande kontakt med andra kommuner, regionen, berörda myndigheter och länsstyrelsen för att uppdatera oss på läget. Länsstyrelsen har det regionala samordningsansvaret för beredskapsfrågor och i dialog med dem rapporterar vi till exempel hur vi förbereder oss för att ta vårt ansvar om det blir aktuellt med ett flyktingmottagande.

Det är normalt att bli orolig när vi möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. På Krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga.

» Stöd vid oro hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tänk gärna lite extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

» Källkritik hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem. En karta över alla skyddsrum i Hagfors kommun finns hos MSB.

» Skyddsrumkarta hos MSB Länk till annan webbplats.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Migrationsverket fattat beslut om att inte genomföra utvisningar till landet. Myndigheten har även pausat beslutsfattandet i ärenden om skyddsbehov för ukrainska medborgare till dess att vi har mer information om situationen i landet.

» Infor­ma­tion från Migrationsverket med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum