logo

VMA-test den 7 mars klockan 15.00

Fyra gånger per år kontrolleras signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Måndagen den 7 mars 2022 klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen.

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Via ljudanläggningar kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser, till exempel vid en gas- eller kemikalieolycka. Systemet kan även sända signaler för flyg- eller beredskapslarm, för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

» Myndigheten för samhällskydd och beredskap informerar om VMA Länk till annan webbplats.

» VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Publicerad av

Publicerad datum