logo

Kommuner anmäler intresse för etablering av fängelse

Människor

Förtroendevalda i kommunerna Hagfors och Munkfors har skrivit på en gemensam intresseanmälan om att etablera en anstalt i Råda.

Hagfors och Munkfors har skickat in en gemensam intresseanmälan till Kriminalvården om att etablera en anstalt av säkerhetsklass två i Råda.

Hagfors och Munkfors har under en längre tid uppmärksammat den platsbrist som råder på landets häkten och fängelser. Nu har kommunerna skickat in en gemensam intresseanmälan till Kriminalvården där de föreslår att en anstalt kan byggas i området kring Råda. Här finns tillgänglig mark i direkt anslutning till riksväg 62 samt nära tillgång till länets enda reguljära flyglinje som trafikerar sträckan Arlanda-Hagfors-Torsby.

Skapar nya arbetstillfällen

Samtliga politiska partier i de båda kommunerna har diskuterat frågan och ser alla positivt på en eventuell etablering. Närvaron av en statlig myndighet skulle ha stor positiv inverkan på kommunernas utveckling och framtid, både vad gäller nya arbetstillfällen, kompetensförsörjning, inflyttning och infrastruktursatsningar. Uppsk attningsvis har nyetableringar av en anstalt med säkerhetsklass 2 inneburit mellan 350-400 jobb.

Kommunstyrelsen i respektive kommun har godkänt intresseanmälan som nu har skickats in till Kriminalvården i syfte att kunna inleda en dialog med myndigheten.

Publicerad av

Publicerad datum