logo

Växeln hallå, hallå - koppla mig till Hagfors/Munkfors

Människor

Här är ansikten bakom rösterna i kommunväxeln i Hagfors respektive Munkfors. Från vänster övre raden: Maria Johansson, Petra Hedlund, Inggun Engström och Linda Edvardsson. Från vänster nedre raden: Marie Glad och Katarina Sundberg.

Om växeln i Hagfors eller Munkfors kommun har hög belastning eller är ur funktion då kopplas inkommande samtal över så växeln i grannkommunen svarar. Det är en del i ett nytt samarbete mellan de båda kommunerna för telefoni. Kortare svarstider, högre servicenivå och minskad sårbarhet är exempel på fördelar som det innebär.

- Vi får en högre servicegrad vilket gynnar invånarna i båda kommunerna. Dessutom minskar det vår sårbarhet vid exempelvis strömavbrott, säger utvecklingschef Lars Sätterberg ansvarig för växeln i Hagfors kommun och Therese Petersson, ansvarig för kontaktcenter i Munkfors kommun.

Samarbete mellan kommunerna gällande telefonin har varit igång sedan februari 2022 och har inneburit att det lagts till en eskalering och en fallback. Inggun Engström, som är en av rösterna i Hagfors växel förklarar vad det innebär i praktiken för kommuninvånarna.
- Eskalering innebär att när telefonkön blir längre än fem minuter så kopplas nästa inringare per automatik över till grannkommunen.
- Fallback betyder att om växeln är ur funktion hos någon av kommunerna på grund av exempelvis strömavbrott eller nätverksproblem och inga telefonister är inloggade, då kopplas samtalen per automatik till den andra kommunen.

Så du kan vara lugn om du ringer till Hagfors kommun och någon röst i Munkfors kommun eller omvänt svarar.

Publicerad av

Publicerad datum