logo

Inventering av obebodda hus ska ge nytt liv till landsbygden i norra Värmland

Hus

Syftet med projektet är att ge nytt liv åt landsbygden och förhoppningsvis ska några av de obebodda husen komma ut till försäljning och åter bli bebodda.

Under 2022 pågår en inventering av obebodda hus i norra Värmland. Det är ett Leaderprojekt som genomförs i kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Syftet med projektet är att ge nytt liv åt landsbygden. Förhoppningsvis ska även några av de obebodda hus som ingår inventeringen komma ut till försäljning och åter bli bebodda.

Projektet som kallas Landsbygdsdrömmar - obebodda hus, pågår under 2022 och ska utvärderas efter att det är slutfört. Kostnaden för att genomföra projektet är totalt 1,4 miljoner kronor och det finansieras fullt ut av EU-pengar från Leader.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Det drivs av projektledarna Linnea Öjes och Lennart Larsson i nära samarbete med olika arbetsgrupper i alla deltagande kommuner. Projektledarna utgår från Hagfors kommun som också är projektägare.

Människor

Lennart Larsson och Linnea Öjes är projektledare.

Samarbetar med lokala föreningar

- Inventeringen görs i nära samarbete med lokala föreningar och personer med god lokalkännedom. Det gör vi för att kunna hitta just de obebodda husen där vi verkligen kan hjälpa till i form av stöd och vägledning för fastighetsägaren. Alla hus har en fastighetsägare och mot dem vill vi vara lyhörda, berättar Linnea Öjes.
- Syftet med hela inventeringen är att öka närhet och dialog till våra fastighetsägare samt skapa en positiv landsbygdsutveckling, säger Lennart Larsson.
- Vi hoppas på att några av de obebodda husen vi hittar ska komma ut till försäljning och därmed bidra till en mer levande landsbygd, säger projektledarna.

Lantmäteriet ger information

Uppgifter om fastigheterna får man till största del från Lantmäteriet. I projektet finns även ett nära samarbeten med olika lokala föreningar i Torsby, Sunne, Munkfors och Hagfors. Förhoppningen är att de kan bistå projektet med information om obebodda hus i dess närhet. Projektet har också en nära dialog med lokala mäklare.
- När vi hittat ett hus som vi tror är obebott, kontaktar vi fastighetsägaren. Det gör vi för att dela med oss av information om projektet och undersöka om ägaren är intresserad av en eventuell försäljning, för att sedan hänvisa till valfri mäklare, säger Linnea Öjes.

» Du som har ett obebott hus här finns mer information om projektet

Publicerad av

Publicerad datum