logo

Dags för en ny medborgarundersökning

Människor

Nu har årets medborgarundersökning landat i 900 brevlådor runt om i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att få veta mer om vad du som bor här har för attityd till Hagfors kommun. Resultat av undersökningen presenteras i augusti.

Sedan 2012 har vi genomfört medborgarundersökningar för att mäta invånarnas attityder gentemot oss som kommun. Senaste undersökningen gjorde 2020. Eftersom undersökningen genomförts regelbundet går det att följa resultaten över tid.

- Undersökningen ger svar på vad vi gör bra och vad som kan utvecklas och göras bättre. Det är ett bra och viktigt underlag i vårt fortsatta arbete för att utveckla kommunen, säger kommunchef Richard Bjöörn.

Frågorna som ställs handlar bland annat om:

Vad tycker du om Hagfors kommun som en plats att bo och leva på?

Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?

Hur ser du på inflytande och service i kommunen?

Det är sådana frågor som finns i den här medborgarundersökningen. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra verksamheter och förbättra den kommunala servicen och de tjänster vi erbjuder dig som bor i vår kommun.

Era svar är viktiga

Det är 900 slumpvis utvalda kommunmedborgare som får möjlighet att delta i medborgarundersökningen 2022. Vi vill betona att era svar är viktiga. Som tack för att ni svarar lottar vi ut tre presentkort värda 500 kronor styck bland er som svarar.

Medborgarundersökningen pågår under perioden vecka 17-20. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras på hagfors.se under augusti.

Publicerad av

Publicerad datum