logo

Landshövding Georg Andrén besöker Hagfors för att ta del av vårt innovativa arbetssätt inom vuxenutbildningen

Onsdag 4 maj besöker landshövding Georg Andrén Hagfors för att ta del av kommunens utvecklingsarbete inom ESF-projektet Yrkesväg Värmland. Med samverkan i fokus har vuxenutbildningen utvecklat en helt ny yrkesinriktad utbildningsstruktur som är anpassad för utrikesfödda och som blivit en brygga för målgruppen ut i arbetslivet eller till vidare studier.

– Det ska bli intressant att få träffa och samtala med de människor som fått ta del av det nya innovativa arbetssättet samt få ta del av hur Hagfors kommun arbetar med att integrera arbetslivsorienterade och yrkesintegrerade insatser med SFI, säger Landshövding Georg Andrén. Det här är också ett exempel på hur Länsstyrelsen har bidragit till verksamhetsutveckling på lokal nivå samt stärkt den regionala samverkan.

Nya samarbetsytor mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i Hagfors kommun leder till arbete

Hagfors är en av åtta deltagande kommuner i projektet Yrkesväg Värmland som medfinansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Länsstyrelsen Värmland. I Hagfors har nya samarbetsytor mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten etablerats och helt nytt pedagogiskt arbetssätt har utvecklats. Kommunen har lämnat den traditionella undervisningen i Svenska för Invandrare (SFI) bakom sig till förmån för en arbetslivs- och yrkesintegrerad undervisning. Utvecklingsarbetet i Yrkesväg Värmland har skapat broar ut i arbetslivet, framtidstro, välmående och motivation hos kommunens utrikesfödda. Flera av projektdeltagarna har gått från bidragsberoende till egen försörjning genom vikariat, sommarjobb eller timanställningar.

– Vi har haft många unga kvinnor i projektet som för första gången fått en yrkesutbildning och en yrkesidentitet. Unga kvinnor som gått ut i arbete och barn som fått se sina föräldrar gå till jobbet, säger Viktoria Hedelin lokal projektledare för Yrkesväg Värmland.

Under besöket kommer landshövding Georg Andrén få träffa pedagoger och elever i respektive utbildningsspår och få ta del av de utbildningsinsatser som utvecklats inom ramen för projektet.

Publicerad av

Publicerad datum