logo

Hagforsvägen stängs för genomfartstrafik

Från och med måndag 16 maj är Hagforsvägen stängd för genomfartstrafik, förutom för boende. Vi påbörjar nu arbetet med att gräva för att färdigställa vägen, vändzon, gång- och cykelväg och parkering.

Vägen avstängd från måndag i vecka 20.
Avstängningen gäller all trafik, även gång- och cykeltrafikanter.
Allmänheten hänvisas till att använda Parkvägen och Filarevägen och gång- och cykelväg genom Blinkenbergsparken. Se skyltning på plats.

Hagforsvägen blir gångfartsområde

I december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att anlägga en vändplan i södra änden av Hagforsvägen, vid Blinkenbergsparken.

Hagforsvägen blir i framtiden gångfartsområde och återvändsgata. Gångfartsområde innebär att du som är förare har väjningsplikt mot gående, och du får inte köra fordon med högre hastighet än gångfart. Genom detta kommer trafikmiljön förbättras.

Publicerad av

Publicerad datum