logo

Hagfors – en del i projektet Yrkesväg Värmland

Med samverkan i fokus har Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle utvecklat en ny arbetslivsorienterad och yrkesinriktad utbildningsmodell som är anpassad för utrikesfödda. Modellen har blivit en brygga för målgruppen att ta sig ut i arbetslivet eller till vidare studier.

– Vi har haft många unga kvinnor i projektet som för första gången fått en yrkesutbildning och en yrkesidentitet. Unga kvinnor som gått ut i arbete och barn som fått se sina föräldrar gå till jobbet, säger Viktoria Hedelin lokal projektledare för Yrkesväg Värmland i Hagfors.

Sedan augusti 2020 har projektet Yrkesväg Värmland, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, arbetat med 366 nyanlända och utrikesfödda kvinnor och män som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med projektet har varit att projektdeltagarna ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utvärderingen av projektet visar att Yrkesväg Värmland har bidragit till:

  • att 55 procent av deltagarna har slutfört en utbildningsinsats och gått vidare ut i anställning.
  • ökad kunskap om arbetsliv, arbetsmarknad, utbildningsvägar och vägar till egen försörjning.
  • teoretiska yrkeskompetenser inom valt yrkesområde.
  • praktisk erfarenhet inom valt yrkesområde.
  • ökad kunskap om mänskliga rättigheter och hälsa.

Kommunerna har lämnat den traditionella undervisningen i Svenska för Invandrare (SFI) bakom sig till förmån för en arbetslivs- och yrkesintegrerad undervisning på heltid med praktiska inslag. Kommunerna har också arbetat med normkritisk vägledning, mänskliga rättigheter och hälsokunskap i samverkan med Region Värmland. Utvecklingsarbetet i projektet har skapat broar ut i arbetslivet, framtidstro, välmående och motivation hos kommunens utrikes födda. Deltagare i projektet beskriver själva att de praktiska inslagen i undervisningen gett hopp om framtiden, de har insett att det finns goda möjligheter att få jobb i Sverige. De som börjat jobba redan känner stolthet.

Här får du veta mer om projektet Yrkesväg Värmland:

Yrkesväg Värmland, Länsstyrelsen Värmland Länk till annan webbplats.

Yrkesväg Värmlands Facebooksida Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum