logo

Vill du kunna hämta kommunala handlingar på hagfors.se?

Kommunerna Hagfors, Sunne, Munkfors och Torsby gör tillsammans en förstudie för att eventuellt införa e-arkiv. Under juni-augusti genomförs därför en enkätundersökning för att få veta vad du som medborgare har för behov av ett e-arkiv.

- Resultatet vi får av undersökningen är mycket viktigt. Det ger oss en uppfattning om ett e-arkiv är något medborgarna anser att det finns behov av. Dessutom vilka förväntningar man har på att digitalt kunna exempelvis hämta avgångsbetyg eller bygglovshandlingar direkt från kommunens webbplats, säger Johnny Lövgren. administrativ chef i Hagfors kommun.

» Svara på enkäten om e-arkiv i Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

Det går att svara på enkäten till och med den 31 augusti.

Publicerad av

Publicerad datum