logo

“Folk är mer ute på rasterna nu”
Trivselledare får fart Kyrkhedens skola

De har fått i uppdrag att genomföra aktiviteter på rasterna. Mer rörelse och lek. Alice Persson och Ayla Sohl är trivselledare på Kyrkhedens skola. De berättar att nu är fler elever ute på rasterna och rör på sig jämfört med hur det var innan det fanns trivselledare.

Alice Persson, årskurs 5 och Ayla Sohl, årskurs 9 om vad de gör som trivselledare.
- Man får hålla i rastaktiviteter, veckans utmaning, lite sådana grejer.
Till exempel Team toss då försöker vi få över en boll, säger Alice
- På 7-9 har vi inte så mycket aktiviteter, för det är inte så många som vill vara med på bara rastaktiviteter. Vi brukar anordna heldagsaktiviteter istället. Till exempel någon turnering i volleyboll, säger Ayla.

Hur blir man trivselledare?

- Det är olika. På högstadiet var det inte så många som ville bli trivselledare så dom som anmälde sig fick bli det, berättar Ayla.
- I min klass fick man välja och i andra klasser var det inte så många som ville bli så där fick man lotta, säger Alice.

Först får klasserna nominera kandidater, sen blir trivselledare utsedda med det som bas i samråd med mentor.

Tjejerna rekommenderar verkligen fler att bli trivselledare om man får chansen
- Det är jätteroligt faktiskt. Att få vara med och anordna och se till så att folk har kul, säger Ayla
- Folk är också mer ute på raster istället för att de sitter inne, säger Alice.

Samverkan med Generation Pep

I arbetet med Generation Pep ingår bland annat trivselledarprogrammet som är ett program för aktivitet och inkludering i grundskolan. I Sverige är cirka 400 skolor med i programmet. En av dessa är Kyrkhedens skola. Initiativet i Ekshärad kom från pedagogduon Krister Engström och kollegan Jennie Persson. De berättar att vårterminen 2022 började man med trivselledare.
- Syfte är få mer rörelse och i lägre åldrar lek på rasterna. Mer hälsa och rörelse bidrar också till mindre skärmtid, säger Krister Engström.

Det finns 31 trivselledare på skolan från årskurs 1 till 9. På lågstadiet finns tio trivselledare, på mellanstadiet nio stycken och på högstadiet är man sju stycken.
Alla trivselledare får utbildning under två dagar per termin.
- Dessutom finns det även på fritids en trivselledare berättar, Jennie Persson.
-För att arbeta mot samma mål som skolan, används trivselledarprogrammet även på fritids.

Trivselaktiviteterna genomförs främst på raster. Men det finns även möjlighet att bryta lektioner för kortare aktiviteter.
- Men det är alltid trivselaktiviteter på lunchrasten. Då finns det alltid något att göra på lunchrasten. Genom aktiviteterna på rasterna knyter man också nya kontakter över generationsgränserna, säger Krister Engström.

Fakta
Trivselprogrammet (TL) är ett program för aktivitet och inkludering i grundskolan med 1450 medlemsskolor i Sverige, Norge och på Island. Med Trivselprogrammet skapar vänliga och respektfulla trivselledare (i årskurs 3–9) möjligheter till ökad aktivitet och trygghet på rasterna. I Sverige är nu ca 400 skolor med i programmet och nya tillkommer kontinuerligt. Vi vill med Trivselprogrammet ge möjlighet till mer aktivitet och lek och samtidigt skapa positiva möten mellan barn och ungdomar. På skolgården skapas en vänlig, inkluderande och trygg atmosfär som alla har glädje av.

Källa: Generation Pep

Publicerad av

Publicerad datum