logo

Säker läkemedelshantering tema för internationella patientsäkerhetsdagen 2022

Läkemedelsfel i vården är ofta undvikbara och skapar onödigt lidande samt konsumerar resurser. Region Värmland kampanjar tillsammans med Hagfors och övriga kommuner i länet för säkrare läkemedelshantering i samband med internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september 2022.

Läkemedel och läkemedelsbehandling botar, lindrar och förebygger sjukdomar. Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till allvarliga vårdskador. Världshälsoorganisationen WHO har valt att ha säker läkemedelshantering som tema för den internationella Patientsäkerhetsdagen 2022.
– Den som använder läkemedel kan bidra till att göra sin läkemedelsanvändning ännu säkrare. Hen bör be om en uppdaterad läkemedelslista vid kontakt med vården. Det är också viktigt att alltid fråga vårdpersonalen om något är oklart kring de läkemedel man är ordinerad. Den som vill kan logga in på 1177.se och där se sina aktuella läkemedel journalen och recept i Läkemedelskollen, säger Charlotta Nelsson, regionchefläkare, Region Värmland.

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag för att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.
– Den här typen av dagar fyller ungefär samma syfte som de återkommande TV-galor som anordnas. Patientsäkerhet är förstås något vi jobbar med alla dagar, året om, men i samband med en Patientsäkerhetsdag kan vi lyfta fram något i ljuset och sätta extra fokus på det för att inspirera och ge energi, säger Charlotta Nelsson.

Samarbete mellan regionen och kommunerna

Allmänheten kommer att märka av kampanjen kring säker läkemedelshantering genom affischering på vårdinrättningar, både i region och kommun, där man uppmanas ta kontroll över sin läkemedelshantering. Både regionens och kommunernas vårdpersonal kommer att få tillgång till gemensam information om hur de kan bidra till en säkrare läkemedelshantering.

» Region Värmland om säker läkemedelshantering Länk till annan webbplats.

Affisch om läkemedel

Publicerad av

Publicerad datum