logo

Del av Geijersholmsvägen i Hagfors avstängd vecka 40-45 för ombyggnationer

Vägskylt

Från den 3 oktober till och med 13 november kommer Geijersholmsvägen i Hagfors från korsningen Engkvist väg fram till ÄBC att vara avstängd för fordonstrafik. Avstängningen beror på att gång- och cykelvägen ska breddas och dras om och en cykelparkering byggas. Även den befintliga vändplanen ska byggas ut med fler parkeringsplatser i dess anslutning.

- Det här är ett arbete vi gör för att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Sedan ska det också underlätta för vårdnadshavare som med bil lämnar och hämtar elever vid Älvstranden Bildningscentrum, säger Conny Meijer fastighetschef på Hagfors kommun.

  • Gång- och cykelvägen, från de befintliga parkeringsplatser vid vändplanen, fram till ingång på ÄBC ska breddas.

  • Befintlig gång- och cykelvägen nedanför Tutemovägen breddas och får ny sträckning.

  • Nuvarande vändplanen i slutet på Geijersholmsvägen, när man kommer från Hagfors centrum, ska utökas och flyttas närmare ÄBC. Det kommer att finnas plats för fem bilar där som kan hämta och lämna barn och elever.

  • Antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till vändplatsen ska utökas till 13 platser.

  • Cykelparkering ska byggas i anslutning till ÄBC.

Arbetet startar den 3 oktober och ska vara klart den 13 november. Under den perioden kommer vissa avstängningar att göras för att undvika obehöriga inne i arbetsområdet.

  • Geijersholmsvägen, från centrumhållet, från korsningen Engkvist väg fram till vändplanen vid ÄBC är avstängd för fordonstrafik.

  • Gång- och cykelvägen från parkeringen vid vändplanen fram till Tranebergsvägen

  • Nedre del av gång - och cykelväg i anlutning till Lovisebergsvägen, Föskeforsvägen, Tutremovägen och Tranebersgvägen.

» Karta med information om avstängningar Pdf, 255.2 kB.

Under hela perioden som ombyggnationen pågår hänvisas vårdnadshavare att hämta och lämna vid huvudentrén på ÄBC. Alternativt nedanför Uddeholm Arena.

Publicerad av

Publicerad datum