logo

Du är en del av Sveriges beredskap

Kvinna och barn

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Krisberedskapsveckan 2022 är vecka 39, 26 september - 2 oktober. Årets tema är mat.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj sedan 2017 som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39 och i år 26 september till 2 oktober.

» MSB ger information om Krisberedskapsveckan 2022 Länk till annan webbplats.

» Information om hur du förbereder dig för en kris Länk till annan webbplats.

» Tips på bra mat att ha hemma vid en kris Länk till annan webbplats.

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Publicerad av

Publicerad datum