logo

Dumpa inte trädgårdsavfall i naturen

Trädgårdsavfall som dumpas är ett växande problem i vår kommun. Det är som tydligast vår och höst när många vill göra fint i trädgården. Vi ser det överallt, men problemet är störst i villaområden. Vi hittar alltifrån högar med grenar och hela buskar till äpplen, grönsaker och aska på våra grönområden - ytor som annars ska bidra med grönska och skapa trivsel. Det ser inte speciellt trevligt ut. Att dumpa avfall från trädgården är inte tillåtet. Detta ska istället lämnas på återvinningscentralen eller komposteras i den egna trädgården.

Men spelar det egentligen någon roll? Ja, det gör det!

Det är lätt att tänka att trädgårdsavfall är organiskt och förmultnar, att det inte spelar någon roll vart man lägger sina lövhögar. Men tyvärr är oftast påfyllningen av avfall större än nedbrytningstakten. Det hinner inte brytas ner naturligt. Kör istället ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen. Vi har generösa öppettider och kunnig personal som kan guida dig rätt.

Detta upplag av trädgårdsavfall har hittats i Vågbackens motionsområde.

Dumpa inte i skogsdungen!

Här är några goda anledningar till varför du inte ska dumpa ditt trädgårdsavfall i naturen:

  • Det är ett brott enligt miljöbalken att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt,
  • Växter som växer naturligt på platsen kan konkurreras bort av växter som vi inte vill ha i naturen. De flesta invasiva växtarter går att härleda från våra trädgårdar. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande. Läs mer på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
  • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser skräpigt ut och gör miljön fulare, och att fler och fler dumpar på platsen. Det hamnar ofta även andra former av avfall på platsen,
  • Stora mängder kompost över trädrötter kväver friska träd och i förlängningen orsakar träddöd,
  • Trädgårdsavfall innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag vilket kan leda till att vattnet blir syrefattigt,
  • Om det samlas alltför mycket växtavfall på en och samma plats kan det medföra översvämning om det naturliga vattenflödet blockeras,
  • Det blir dålig lukt. Avfall och rester drar till sig råttor och andra skadedjur. Mördarsnigeln trivs utmärkt i högar med trädgårdsavfall och får på så sätt hjälp att föröka sig,
  • Det kostar oss varje år mycket pengar att ta hand om högarna med trädgårdsavfall och att återställa platsen efteråt. De som får ta reda på trädgårdsavfallet är våra medarbetare på enheten för gata och park, vilket kräver både tid och ekonomiska resurser från ordinarie arbetsuppgifter i verksamheten.

Kompostera mera

På din egen tomt kan du kompostera trädgårdsavfall som exempelvis löv, gräs, överblommade sommarblommor. Genom att kompostera skapas ett ekologiskt kretslopp som ger upphov till fin näringsrik jord. I komposten finns miljontals mikroorganismer, maskar och smådjur som bryter ned det organiska avfallet.

Öppettider återvinningscentraler

Holkesmossen, Görsjövägen, Hagfors

Måndag 07.30-18.00

Tisdag 07.30-16.00

Onsdag 07.30-18.00

Torsdag 07.30-18.00

Fredag 07.30-16.00

Lördag 09.30-14.00

Söndag stängt

Hästfallsvägen, Ekshärad

Måndag 08.00-16.00*

Tisdag 08.00-18.00*

Onsdag 08.00-16.00*

Torsdag 08.00-16.00*

Fredag stängt

Lördag stängt

Söndag 09.30-14.00

*Lunchstängt 12.00-13.00

Publicerad av

Publicerad datum