logo

Nytt prov visar ingen legionella i vatten på ÄBC

Uppdatering 18.25 fredag 11 november.

Resultatet av de senaste proverna påvisar inte några legionellabakterier. Vi bedömer det därför som säkert att nyttja duschar på ÄBC. Badhuset kommer därför att hålla öppet som vanligt imorgon lördag. Duschutrymmen i idrottshallarna kommer också att öppnas som vanligt.


Vad händer nu?

Övervakning och uppföljande provtagning kommer att ske.

Uppdatering 13.15 fredag 11 november.

Efter att vattnet värmts upp och systemet spolats ur på ÄBC så har nya prover tagits under morgonen och levererats till laboratoriet för snabbanalys. Det förväntas att vi ska hinna få ett provsvar innan fredagens slut. Tills vidare är duschutrymmen på ÄBC stängda (badhus och idrottshallar). Så snart vi får ett provsvar kommer vi ta beslut om hur vi går vidare. 

Torsdag 10 november

Ett odlingsprov på vattenkvalitén på Älvstranden Bildningscentrum visar på legionellabakterier i vattnet. Det gäller all vattentillförseln till all verksamhet i hela byggnaden. För att undvika smittspridning höjer vi vattentemperatur och spolar ur systemet. Det innebär att Hagfors badhus stänger tills vidare och ingen möjlighet finns att duscha på ÄBC. Resultat av ett nytt vattenprov väntas imorgon fredag.

- Resultatet av det odlingsprov (provet tar 10 dagar för odling därav fördröjning) som togs i slutet av oktober visar på legionellabakterier i vattnet. Vi har samma vattentillförsel till all verksamhet i hela byggnaden Älvstranden Bildningscentrum. Vi kommer ta ett nytt vattenprov och hoppas att vi ska kunna få ett svar under fredagen. När vi får resultatet vet vi mer hur vi går vidare, säger biträdande samhällsbyggnadschef Emil Florell.

Badhuset håller stängt, duschar till idrott stängda

- Med tanke på att provet visat på legionellabakterier håller Hagfors badhus håller stängt eftersom duscharna inte kan användas.  Föreningar som har verksamhet kan inte duscha efter träningar och matcher. Det vi gör nu är att höja vattentemperaturen i hela byggnaden och spola ur hela systemet. Så snart vi fått resultatet av det nya vattenprovet kommer vi att kommunicera vad som gäller framöver, säger Emil Florell.

Kommunens föreningsansvarige har kontaktat föreningar som använder idrottshallen.

Mer information

Legionella kan smitta genom att du andas in små droppar med förorenat vatten, som kommer till exempel genom vattenånga i duschutrymmen. Du blir inte smittad genom att dricka vattnet.

- Information om Legionella, 1177.se

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/legionella/ Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum