logo

Bron vid Forsskolan stängs för biltrafik

Efter att vår konsult inspekterat bron vid Forsskolan (bron i riktning ner mot brandstationen) så måste vi tyvärr stänga den för biltrafik med omedelbar verkan. Nuvarande skick bedöms inte vara lämplig för biltrafik. Det är fortfarande ok att gå och cykla över bron.

Vad händer nu?

Vi tar bort de farthinder som finns utanför skolbyggnaden. Vi sätter upp skyltar på platsen.

En geoteknisk utredning ska sen göras. När den är klar kommer vi projektera och se vilken som är det bästa alternativet för att renovera bron.

Tidsplanen just nu är att vi ska kunna utföra det 2023.

Publicerad av

Publicerad datum