logo

Leveransproblem försenar ombyggnation vid ÄBC

Vägskylt

Arbetet med att bland annat bygga ut en vändplan och fler parkeringsplatser vid ÄBC skulle varit klart den 13 november. Det är dock försenat på grund av att material inte levererats i tid. Arbetet beräknas nu vara klart den 18 december.

- Arbetet har gått bra. Men på grund av att försenade materialleveranser kommer vi inte att bli klara i utsatt tid. Utan behöver fram till och med vecka 50 för att färdigställa arbetet. Asfalteringen av vändplan och gång- och cykelbana kommer att göras under våren 2023, säger fastighetschef Conny Meijer.

Det innebär att Geijersholmsvägen i Hagfors från korsningen Engkvist väg fram till ÄBC kommer att vara fortsatt avstängd för fordonstrafik fram till och med vecka 50.

» Del av Geijersholmsvägen i Hagfors avstängd vecka 40-45 för ombyggnationer

Publicerad av

Publicerad datum