logo

Uppföljning av förra veckans legionellasituation på ÄBC – Badhusgäster välkomna och duschar öppna som vanligt

I förra veckan fick vi ett provsvar från vatten på ÄBC som visade positivt för legionella. Vi tog då beslut om att stänga duscharna till idrottshallarna och till badhuset. Vattnet i bassängerna var aldrig aktuella i frågan om legionella, utan badet stängdes då badgäster inte kunde duscha före och efter bad. Vi tog åtgärder genom att värma upp vattnet och spola ur systemet. Därefter togs ett nytt prov som snabb analyserades. Det senaste provet visade inga spår av legionella.

I samband med att vi fick ett positivt provsvar satte vi genast igång med en felsökning. Vi kontrollerade varmvattenväxlare och kontrollerade ledningssystemet. Här hittades inga fel.

Extra uppvärmning var femte dag

–Just nu pågår en översyn av hela varmvattenledningen för att se eventuella riskkällor. Vi ska installera en automatisering av temperaturhöjning i varmvattencirkulationen till 70 grader var 5:e dag, som sker nattetid. Vi bedömer att detta ska vara tillräckligt för att utesluta att legionellabakterier skulle kunna frodas, säger Conny Meijer, fastighetschef

Badvattnet var aldrig någon fara

–Vi vill också betona att badhuset nu håller öppet precis som vanligt. Det var aldrig fråga om legionellabakterier när det kommer till badvattnet som körs via en annan krets och varmvattenväxlare. Det är kallvatten som är klorerat o.s.v. Det gäller endast duscharna då legionella kan smitta via vattenånga som andas in. Men nu är alltså duscharna till badet öppna och alla badgäster välkomna precis som vanligt, säger Emil Florell, biträdande samhällsbyggnadschef.

Ser över provtagningsrutiner

Nytt uppföljningsprov för legionella kommer att tas under december månad.

Med tanke på att vi fick ett svar som påvisade legionella kommer vi att se över provtagningarna framåt och stämma av om vi behöver mer frekvent provtagning. Vi kommer också då att ta snabbtest och inte de odlingsprov som tar längre tid att få svar på.

Publicerad av

Publicerad datum