logo

Nya avgifter för vatten och renhållning

Från och med årsskiftet kommer taxorna att höjas för vatten och för renhållning. De nya taxorna antogs av kommunfullmäktige 19 december 2022.

Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort en översyn taxor för vatten och renhållning. Vi ser ökade kostnader för el, personal, drivmedel och hantering inom de båda verksamheterna. Därför kommer våra taxor att höjas från 1 januari 2023.

Hagfors kommun kommer fortfarande ligga under medel och medianvärde för VA-avgifter och renhållning jämfört med övriga värmländska kommuner.

VA-taxa

Ökade kostnader för el, personal och drivmedel påverkar VA-enhetens arbete. VA-taxan höjs nu med på 5% för mätaravgifter och förbrukningsavgifter. För en normalvilla blir skillnaden ca 400 kronor per år. För ett flerfamiljshus blir skillnaden ca 3000 kronor per år.

Andra förändringar i VA-taxan

Utöver prishöjning föreslås en förändring i reduktionen av anslutningsavgifter, för att bättre spegla de kostnader som VA-enheten har för respektive VA-tjänst (Tabell 7).

Läs VA-taxan (länk till pdf) Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxa

Källsortering av matavfall erbjuds nu till en stor del av hushållen inom Hagfors kommun. En viktig vinst för miljön! Källsorteringen av matavfall innebär ökade kostnader i insamling och behandling. Under kommande år förväntas kostnaderna öka ytterligare. För att anpassa avgifterna till verksamhetens verkliga kostnader sker nu en höjning på cirka 5 %. Kostnadsökningen fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter.

För ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2000 kr/år till 2100 kr/år. Det är fortfarande mer ekonomiskt fördelaktigt att sortera ditt matavfall, i jämförelse med att ha ett abonnemang för enbart restavfall.

Avfall till ÅVC som lämnas av företag

Det sker även en höjning av avgiften som företag och andra verksamheter betalar när de lämnar sorterat avfall vid våra ÅVC:er. Avgiften höjs från 50 kr till 60 kr per tillfälle.

Andra förändringar i renhållningstaxan

Förändring av miljöstyrande taxa för fritidshus. Eftersom miljönyttan med

källsortering hos fritidshus är mindre än hos permanentbostäder sänks den miljöstyrande avgiften (Tabell 3).

En tjänst och avgift för budad hämtning i samband med ordinarie körlista läggs till (Tabell 8).

En tjänst och avgift för budad hämtning av grovavfall läggs till (Tabell 8).

Förtydligande av avgift för budad slamtömning (Tabell 14).

Läs renhållningsstaxan (länk till pdf) Pdf, 195.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Höjningar under kommande tre år

Prognosen är att liknande höjningar behöver göras en gång om året i tre år, för att få balans på enhetens intäkter och utgifter.

Publicerad av

Publicerad datum