logo

Avgifterna för barnomsorg ändras 2023

Människor

År 2023 gäller nya avgifter för barnomsorg i Hagfors kommun.

Från den 1 januari 2023 gäller nya avgifter för barnomsorg. Det sker en höjning i avgiften för att ha barn i fritidshem och förskola. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 54 830 kronor per månad (2022 var det 52 410 kronor per månad).

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att avgiften justeras inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal barn i familjen som har barnomsorg.

» Barnomsorgstaxa i Hagfors kommun

Publicerad av

Publicerad datum