logo

Personalen ger högt betyg till Hagfors kommun

Medarbetarundersökningen 2022 visar att personalen trivs att arbeta i Hagfors kommun. Medelbetyget för samtliga frågor i undersökningen är 4,0 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet får högst betyg, 4,7. Det är 87 procent av personalen i Hagfors kommun som deltagit i undersökningen.

- Det har varit två tuffa år för våra verksamheter. Därför är det extra roligt att se att vi på många områden får ett högre resultat i år. Att vi får 4,0 i genomsnitt på en 5-gradig skala är enormt bra. Att deltagarantalet är högt, 87 procent, visar att vi har medarbetare som är engagerade och tar ansvar för sin arbetsmiljö, säger kommunchef Richard Bjöörn.

- Hagfors kommun ligger på en stabil hög nivå gällande arbetsmiljön och våra anställda poängterar att det är en styrka. I fritextsvaren beskriver många att det är stabiliteten och tryggheten som gör att man har en bra arbetsmiljö. Det gör också att man skulle rekommendera oss som arbetsgivare, säger personalchef Felicia Weinberg.
- När det gäller våra utvecklingsområden har de frågorna varit med oss under flera år. Insatser har gjorts men det är för tidigt att kunna se om förändringarna ännu gett önskad effekt.

Att arbetsgivaren är positiv till föräldraledighet får högst betyg. Även frågorna om medarbetarna är stolta över det arbete de utför och att arbetet känns meningsfullt får höga betyg. Den fysiska arbetsmiljön och hur arbetsgivaren har arbetat med resultaten från förra årets undersökning får lägst betyg.

» Medarbetarbarometern resultat 2022 Pdf, 5.2 MB.

» Medarbetarbarometern i Hagfors kommun 2012-2022

Publicerad av

Publicerad datum